Innehåll

 • Senaste provdatum: 2018-02-27
 • Första provdatum: 1941-01-04
 • Senaste importdatum av mätvärden: 2018-05-21

Provtagningar per år

Antal prov per provtagningsmedium

Medium Antal prov
Vattendrag385 712
Sjö241 743
Matjord18 882
Gröda2 265
Alvjord1 756
Snö16
Regnvatten13

Statistik i siffror

Antal prov 650 387
Antal mätvärden 11 729 758
Antal stationer (totalt) 39 544
Antal undersökningar 537
Antal produkter 6
Antal parametrar 223
Antal provtagningsmedium 11

Statistiken senast uppdaterad 2018-05-25 17:12    (3 timmar sedan)

Importer

Senaste uppdateringarna innevarande år:

 • Vattenkemi : 2018-05-21
 • Påväxtalger : 2018-05-21
 • Växtplankton : 2018-05-18
 • Bottenfauna : 2018-05-18
 • Makrofyter : 2018-04-20

Undersökningar (537)

Följande programområden återfinns i systemet:

 1. Jordbruksmark
 2. Nationell jordartskartering
 3. Sötvatten link External link opens in new window.

Indexberäkningar (39)

Index Förkortning Produkt
Acid Water Indicator Community macroinvertebrate family level scoring systemAWICBottenfauna
Andelen predatorerPredatorerBottenfauna
Andelen shreddersShreddersBottenfauna
Antal påträffade bottenfauna-familjer Antal bottenfauna familjerBottenfauna
Antal taxa av Ephemeroptera, Plecoptera och Trichoptera Ephem Pleco Tricho taxaBottenfauna
Antal taxa för bottenfauna-klassen Gastropoda/snäckor (DT ID 4000055) Antal taxa GastroBottenfauna
Antal taxa för bottenfauna-ordningen Ephemeoroptera/dagsländor (DT ID 3000171) Antal taxa EphemBottenfauna
Average Score per TaxonASPTBottenfauna
Benthic Quality IndexBQIBottenfauna
DJ-indexDJBottenfauna
Ephemeroptera relativ abundans/Plecoptera relativ abundansEphem RA per Pleco RABottenfauna
Multimetric Index for Lake Acidification MILABottenfauna
Multimetric Index for Stream AcidificationMISABottenfauna
Relativ abundans för bottenfauna-ordningen Diptera/tvåvingar (DT ID 3000191) Dipt RABottenfauna
Relativ abundans för bottenfauna-ordningen Ephemeroptera/dagsländor (DT ID 3000171) Ephem RABottenfauna
Relativ abundans för bottenfauna-ordningen Plecoptera/bäcksländor (DT ID 3000174) Pleco RABottenfauna
Relativ abundans för Ephemeroptera, Plecoptera och TrichopteraEphem Pleco Tricho RABottenfauna
Relativ abundans för understammen Crustacea/Kräftdjur (DT ID 4000076)Crust RABottenfauna
SaprobieindexSaprobieBottenfauna
Totalabundans för bottenfauna (individer per ansträngning)Totalabundans per antal bottenfaunaBottenfauna
Totalabundans för bottenfauna (individer per m2)Totalabundans bottenfaunaBottenfauna
Makrofyter antal arterMfr arterMakrofyter
Makrofyter TMI-antal arterTMI arterMakrofyter
Trofiskt Makrofytindex (Trophic Macrophyte Index)TMIMakrofyter
Acidity index for diatoms, ACID, surhetsindexACIDPåväxtalger
Antal taxa av fastsittande kiselalgerAntal kiselalger taxaPåväxtalger
Indice de Polluo-sensibilité Spécifique, IPS₂₀IPSPåväxtalger
Procent taxa utan surhetskänslighetsgruppProcent utan surhetsgruppPåväxtalger
Proportion of Pollution Tolerant taxa, %PTProportion of PTPåväxtalger
Relativ abundans av skalhalvor av Achnanthidium minutissimum-gruppenADMIPåväxtalger
Relativ abundans av skalhalvor av släktet EunotiaEUNOPåväxtalger
Relativa abundansen av missbildade skalhalvorMissbildade skalPåväxtalger
Shannons diversitetsindexShannonPåväxtalger
Trophic Diatom Index, TDI₁₀₀TDIPåväxtalger
Andel cyanobakterierAndel cyanobakterierVäxtplankton
Antal arter av växtplanktonAntal Växtplankton arterVäxtplankton
Totalbiovolym av växtplanktonTotalbiovolymVäxtplankton
Totalbiovolym av växtplankton exklusive Gonyostomum semensBiovolym exkl GonyostomumVäxtplankton
Trofiskt Plankton IndexTPIVäxtplankton

Handbok External link opens in new window. och föreskrifter External link opens in new window. som ligger till grund för indexberäkningarna.

Andra förteckningar över innehållet i systemet:

Stationer
Parametrar
Taxonomi
Enheter
Uppdragsgivare