Sidan laddas. Vänligen vänta...

Tillbaka

Indexberäkningar

Index för biologiska data beräknas enligt Handbok 2007:4 och HVMFS 2013:19. Dessutom beräknas ett antal stödparametrar och index som används för att utvärdera data. Beräkningar görs på provnivå, baserat på en station och ett prov, och behöver alltså inte vara representativt för en hel vattenförekomst eller längre tidsperiod. För bottenfaunaindex, BQI undantaget, krävs det att artbestämning har gjorts enligt en standardiserad taxonomisk lista. Ett prov standardiseras genom att matcha observationer mot standardlistan. Se indexförteckningen nedan för utförliga beskrivningar. Här visas också standardlistor för bottenfauna och kiselalger, referenser och alla viktvärden som används i beräkningarna.

Produkt Index Förkortning Beskrivning Enhet Referens Vikter
BottenfaunaAcid Water Indicator Community macroinvertebrate family level scoring system (AWIC)AWICAWIC(fam) är ett index där olika familjer av botte ...merenhetslös Davy-Bowker et al. 2003 Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 AWIC_I
BottenfaunaAndelen predatorer (Predatorer)PredatorerAndelen predatorer uppskattas med den viktade rela ...mer% Procent Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 Johnson R. och Goedkoop W. 2007. Bedömningsgrunder för bottenfauna i sjöar och vattendrag – Användarmanual och bakgrundsdokument. SLU, Institutionen för vatten och miljö, rapport 2007:4 AQEM manual version 1_0.pdf (www.aqem.de) Predatorer_I
BottenfaunaAndelen shredders (Shredders)ShreddersAndelen fragmenterare (%shredders) uppskattas med ...mer% Procent Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 Johnson R. och Goedkoop W. 2007. Bedömningsgrunder för bottenfauna i sjöar och vattendrag – Användarmanual och bakgrundsdokument. SLU, Institutionen för vatten och miljö, rapport 2007:4 AQEM manual version 1_0.pdf (www.aqem.de) Shredders_I
BottenfaunaAntal påträffade bottenfauna-familjer (Antal bottenfauna familjer)Antal bottenfauna familjerAntalet påträffade bottenfauna-familjer (varje fam ...merenhetslös Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 Johnson R. och Goedkoop W. 2007. Bedömningsgrunder för bottenfauna i sjöar och vattendrag – Användarmanual och bakgrundsdokument. SLU, Institutionen för vatten och miljö, rapport 2007:4 N/A
BottenfaunaAntal taxa av Ephemeroptera, Plecoptera och Trichoptera (Ephem Pleco Tricho taxa)Ephem Pleco Tricho taxaDet totala antalet taxa av Ephemeroptera/dagländor ...merenhetslös Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 Johnson R. Och Goedkoop W. 2007. Bedömningsgrunder för bottenfauna i sjöar och vattendrag – Användarmanual och bakgrundsdokument. SLU, Institutionen för vatten och miljö, rapport 2007:4 N/A
BottenfaunaAntal taxa för bottenfauna-klassen Gastropoda/snäckor (DT ID 4000055) (Antal taxa Gastro)Antal taxa GastroAntalet påträffade unika taxa av snäckor (DT ID 40 ...merenhetslös Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 Johnson R. och Goedkoop W. 2007. Bedömningsgrunder för bottenfauna i sjöar och vattendrag – Användarmanual och bakgrundsdokument. SLU, Institutionen för vatten och miljö, rapport 2007:4 N/A
BottenfaunaAntal taxa för bottenfauna-ordningen Ephemeoroptera/dagsländor (DT ID 3000171) (Antal taxa Ephem)Antal taxa EphemAntalet påträffade unika taxa av dagsländor Berä ...merenhetslös Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 Johnson R. och Goedkoop W. 2007. Bedömningsgrunder för bottenfauna i sjöar och vattendrag – Användarmanual och bakgrundsdokument. SLU, Institutionen för vatten och miljö, rapport 2007:4 N/A
BottenfaunaAverage Score per Taxon (ASPT)ASPTASPT (Average Score Per Taxon) är ett index där ol ...merenhetslös Armitage, P.D., Moss, D. Wright, J.F. & M.T. Furse. 1983. The performance of a new biological water quality score system based on macroinvertebrates over a wide range of unpolluted running-waters. Water Research 17: 333–347. Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 ASPT_I
BottenfaunaBenthic Quality Index (BQI)BQIBQI är ett kvalitetsindex baserat på artsammansätt ...merenhetslös Wiederholm 1980. Journal Water Poll. Control Federat.Vol. 52, No. 3, Mar., 1980 Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 BQI_k
BottenfaunaDJ-index (DJ)DJEtt multimetriskt index för att påvisa eutrofierin ...merenhetslös Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19N/A
BottenfaunaEphemeroptera relativ abundans/Plecoptera relativ abundans (Ephem RA per Pleco RA)Ephem RA per Pleco RARelativ abundans för bottenfauna-ordning Ephemerop ...merenhetslös Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19N/A
BottenfaunaMultimetric Index for Lake Acidification (MILA)MILAEtt multimetriskt surhetsindex för sjöar, innehåll ...merenhetslös Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 Johnson R. och Goedkoop W. 2007. Bedömningsgrunder för bottenfauna i sjöar och vattendrag – Användarmanual och bakgrundsdokument. SLU, Institutionen för vatten och miljö, rapport 2007:4 N/A
BottenfaunaMultimetric Index for Stream Acidification (MISA)MISAEtt multimetriskt surhetsindex för vattendrag, inn ...merenhetslös Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 Johnson R. och Goedkoop W. 2007. Bedömningsgrunder för bottenfauna i sjöar och vattendrag – Användarmanual och bakgrundsdokument. SLU, Institutionen för vatten och miljö, rapport 2007:4 N/A
BottenfaunaRelativ abundans för bottenfauna-ordningen Diptera/tvåvingar (DT ID 3000191) (Dipt RA)Dipt RADen relativa abundansen av tvåvingar avser det tot ...mer% Procent Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 Johnson R. och Goedkoop W. 2007. Bedömningsgrunder för bottenfauna i sjöar och vattendrag – Användarmanual och bakgrundsdokument. SLU, Institutionen för vatten och miljö, rapport 2007:4 N/A
BottenfaunaRelativ abundans för bottenfauna-ordningen Ephemeroptera/dagsländor (DT ID 3000171) (Ephem RA)Ephem RADen relativa abundansen av dagsländor avser det to ...mer% Procent Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 Johnson R. och Goedkoop W. 2007. Bedömningsgrunder för bottenfauna i sjöar och vattendrag – Användarmanual och bakgrundsdokument. SLU, Institutionen för vatten och miljö, rapport 2007:4 N/A
BottenfaunaRelativ abundans för bottenfauna-ordningen Plecoptera/bäcksländor (DT ID 3000174) (Pleco RA)Pleco RADen relativa abundansen av bäcksländor avser det t ...mer% Procent Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 Johnson R. och Goedkoop W. 2007. Bedömningsgrunder för bottenfauna i sjöar och vattendrag – Användarmanual och bakgrundsdokument. SLU, Institutionen för vatten och miljö, rapport 2007:4 N/A
BottenfaunaRelativ abundans för Ephemeroptera, Plecoptera och Trichoptera (Ephem Pleco Tricho RA)Ephem Pleco Tricho RADen relativa abundansen av bottenfauna-ordningarna ...mer% Procent Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 Johnson R. och Goedkoop W. 2007. Bedömningsgrunder för bottenfauna i sjöar och vattendrag – Användarmanual och bakgrundsdokument. SLU, Institutionen för vatten och miljö, rapport 2007:4 N/A
BottenfaunaRelativ abundans för understammen Crustacea/Kräftdjur (DT ID 4000076) (Crust RA)Crust RADen relativa abundansen av kräftdjur avser det tot ...mer% Procent Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 Johnson R. Och Goedkoop W. 2007. Bedömningsgrunder för bottenfauna i sjöar och vattendrag – Användarmanual och bakgrundsdokument. SLU, Institutionen för vatten och miljö, rapport 2007:4 N/A
BottenfaunaSaprobieindex (Saprobie)SaprobieSabrobiska index bygger på att olika bottenfaunaor ...merenhetslös Zelinka, M & P. Marvan. 1961. Zur präzisierung der biologischen klassifikation der reinheit fließender gewässer. - Arch. Hydrobiol. 57:389-407. Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 Johnson R. och Goedkoop W. 2007. Bedömningsgrunder för bottenfauna i sjöar och vattendrag – Användarmanual och bakgrundsdokument. SLU, Institutionen för vatten och miljö, rapport 2007:4 N/A
BottenfaunaTotalabundans för bottenfauna (individer per ansträngning) (Totalabundans per antal bottenfauna)Totalabundans per antal bottenfaunaTotalabundansen avser det totala antalet bottenfau ...merAntal/prov Antal per prov Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 Johnson R. och Goedkoop W. 2007. Bedömningsgrunder för bottenfauna i sjöar och vattendrag – Användarmanual och bakgrundsdokument. SLU, Institutionen för vatten och miljö, rapport 2007:4 N/A
BottenfaunaTotalabundans för bottenfauna (individer per m2) (Totalabundans bottenfauna)Totalabundans bottenfaunaTotalabundansen avser det totala antalet bottenfau ...merAntal/m2 Antal per kvadratmeter Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 Johnson R. och Goedkoop W. 2007. Bedömningsgrunder för bottenfauna i sjöar och vattendrag – Användarmanual och bakgrundsdokument. SLU, Institutionen för vatten och miljö, rapport 2007:4 N/A
MakrofyterMakrofyter antal arter (Mfr arter)Mfr arterAntalet arter i en makrofytprovtagning.enhetslös N/A
MakrofyterMakrofyter TMI-antal arter (TMI arter)TMI arterAntalet makrofytarter i en provtagning som finns m ...merenhetslös Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19TMI_I
MakrofyterTrofiskt Makrofytindex (Trophic Macrophyte Index) (TMI)TMITMI är ett trofiskt index som använder artsammansä ...merenhetslös Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19TMI_I, TMI_V
PåväxtalgerAcidity index for diatoms, ACID, surhetsindex (ACID)ACIDACID visar på surhet. Surhetsindexet ska emellerti ...merenhetslös Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 - Naturvårdsverket 2009. Handledning för miljöövervakning: Programområde Sötvatten, Undersökningstyp "Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys" Version 3:1. - Andrén, C. & Jarlman, A. 2008. Benthic diatoms as indicators of acidity in streams. Fundamental and Applied Limnology 173(3): 237-253. N/A
PåväxtalgerAntal taxa av fastsittande kiselalger (Antal kiselalger taxa)Antal kiselalger taxaAntalet kiselalgstaxa i Sveriges vattendrag ligger ...merenhetslös - Kahlert M. 2011: Framtagande av gemensamt delprogram Kiselalger i rinnande vatten. Verifiering av kiselalgsindex och förslag till övervaknings-stationer. Rapport Länsstyrelsen Blekinge 2011:6. N/A
PåväxtalgerIndice de Polluo-sensibilité Spécifique, IPS₂₀ (IPS)IPSIPS visar påverkan av näring och lättnedbrytbara o ...merenhetslös - Havs- och vattenmyndigheten 2013. Havs- och vattenmyndighetens författningssamling. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, HVMFS 2013:19. - Naturvårdsverket 2007. Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon. En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp. Handbok 2007:4, utgåva 1 december 2007. Bilaga A Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. - Naturvårdsverket 2009. Handledning för miljöövervakning: Programområde Sötvatten, Undersökningstyp ”Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys” Version 3:1. - Cemagref. 1982. Etude des méthodes biologiques d´appréciation quantitative de la qualité des eaux., Rapport Division Qualité des Eaux Lyon-Agence Financière de Bassin Rhône-Méditerranée-Corse: 218 p.IPSv, IPSs
PåväxtalgerProcent taxa utan surhetskänslighetsgrupp (Procent utan surhetsgrupp)Procent utan surhetsgruppOm den relativa abundansen för de taxa som ej till ...mer% Procent van Dam, H., Mertens, A. & Sinkeldam, J. 1994. A coded checklist and ecological indicator values of freshwater diatoms from The Netherlands. Netherlands journal of aquatic ecology 28(1): 117-133. N/A
PåväxtalgerProportion of Pollution Tolerant taxa, %PT (Proportion of PT)Proportion of PT%PT visar påverkan av lättnedbrytbara organiska äm ...mer% Procent Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 - Naturvårdsverket 2009. Handledning för miljöövervakning: Programområde Sötvatten, Undersökningstyp ”Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys” Version 3:1. - Kelly M. G. and Whitton B. A. 1995. The Trophic Diatom Index: a new index for monitoring eutrophication in rivers. J. Appl. Phycol. 7, 433-444. - Kelly, M.G. 1998. Use of the trophic diatom index to monitor eutrophication in rivers. Water Research 32: 236-242. PTv
PåväxtalgerRelativ abundans av skalhalvor av Achnanthidium minutissimum-gruppen (ADMI)ADMIDen relativa abundansen av påträffade skalhalvor a ...mer% Procent Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 - Naturvårdsverket 2009. Handledning för miljöövervakning: Programområde Sötvatten, Undersökningstyp ”Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys” Version 3:1. - Andrén, C. & Jarlman, A. 2008. Benthic diatoms as indicators of acidity in streams. Fundamental and Applied Limnology 173(3): 237-253. N/A
PåväxtalgerRelativ abundans av skalhalvor av släktet Eunotia (EUNO)EUNODen relativa abundansen av påträffade skalhalvor a ...mer% Procent Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 - Naturvårdsverket 2009. Handledning för miljöövervakning: Programområde Sötvatten, Undersökningstyp ”Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys” Version 3:1. - Andrén, C. & Jarlman, A. 2008. Benthic diatoms as indicators of acidity in streams. Fundamental and Applied Limnology 173(3): 237-253. N/A
PåväxtalgerRelativa abundansen av missbildade skalhalvor (Missbildade skal)Missbildade skalAntalet missbildade skalhalvors andel av totalanta ...mer% Procent - (kommande föreskrifter). - Kahlert, M. 2012. Utveckling av en miljögiftsindikator – kiselalger i rinnande vatten. Länsstyrelsen Blekinge län, rapport 2012:12. - Sundberg, I. 2012. Kiselalger i tre av Stockholms vattendrag 2012. Medins Biologi AB. N/A
PåväxtalgerShannons diversitetsindex (Shannon)ShannonShannon-diversiteten hos kiselalgssamhällen i Sver ...merenhetslös - Kahlert M. 2011. Framtagande av gemensamt delprogram Kiselalger i rinnande vatten. Verifiering av kiselalgsindex och förslag till övervaknings-stationer. Rapport Länsstyrelsen Blekinge 2011:6. - Shannon, C. E. and Weaver W. 1948. A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal, 27, 379–423 and 623–656 N/A
PåväxtalgerTrophic Diatom Index, TDI₁₀₀ (TDI)TDITDI visar känslighet för näringsämnen (stödindex f ...merenhetslös Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 - Naturvårdsverket 2009. Handledning för miljöövervakning: Programområde Sötvatten, Undersökningstyp ”Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys” Version 3:1. - Kelly M. G. and Whitton B. A. 1995. The Trophic Diatom Index: a new index for monitoring eutrophication in rivers. J. Appl. Phycol. 7, 433-444. - Kelly, M.G. 1998. Use of the trophic diatom index to monitor eutrophication in rivers. Water Research 32: 236-242. TDIv, TDIs
VäxtplanktonAndel cyanobakterierAndel cyanobakterierSom en indikator på stigande näringsnivåer beräkna ...mer% Procent Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19N/A
VäxtplanktonAntal arter av växtplankton (Antal Växtplankton arter)Antal Växtplankton arterDet totala antalet påträffade växtplanktonarter an ...merenhetslös Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 N/A
VäxtplanktonTotalbiovolym av växtplankton (Totalbiovolym)TotalbiovolymDen totala växtplanktonbiovolymenmm3/l Kubikmillimeter per liter Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 N/A
VäxtplanktonTotalbiovolym av växtplankton exklusive Gonyostomum semens (Biovolym exkl Gonyostomum)Biovolym exkl GonyostomumDen totala växtplanktonbiovolymen exklusive arten ...mermm3/l Kubikmillimeter per liter Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19N/A
VäxtplanktonTrofiskt Plankton Index (TPI)TPISom en indikator på stigande näringsnivåer beräkna ...merenhetslös Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19TPI_I

Handbok External link opens in new window. och föreskrifter External link opens in new window. som ligger till grund för indexberäkningarna.

Standardiserade taxonomiska listor

Standardiserad taxonomisk lista för bottenfauna återfinns här: Standardlista för bottenfauna

Listan över Omnidiakoder för Påväxtalger återfinns här: Kiselalger i svenska sötvatten

Kvalitetsflaggning av index

En helautomatisk beräkning av index ställer höga krav på underliggande data samt ett tydligt regelverk som anger om och hur beräkningar ska göras. Indexberäkningar kan vara användbara även om ett prov inte med säkerhet uppfyller alla regler eller om det till och med bryter mot vissa regler. I dessa fall visas indexvärdet inom hakparenteser ”[]”. Som stöd visas en eller flera bokstäver som anger av vilken anledning värdet flaggas. Användare av indexberäkningar rekommenderas att alltid själva granska underliggande data.

Beskrivning Flagga
Avvikelse från provtagningsstandard och/eller undersökningstyp, inkl.saknad information M
Mindre avvikelse från godkänd provtagningsperiod eller där godkänd provtagningperiod inte är exakt (ex.höst) D
Avvikande antal delprov för bottenfauna N
Avvikelse i fråga om provtagningsutrustning S
Avvikelse från analysstandard, inkl.saknad information A
Ingående observationer har flaggats med sämre kvalitet (information lämnat av leverantören) Q

Vikter som används i indexberäkningar

Visar max 600 vikter per indikatortyp

Vikt Beskrivning Datatyp Klass Antal vikter
ACIDFörsurningskänslighetsindex för påväxtkiselalger, se sidan Kiselalger i svenska sötvattenDECIMALTaxonWeight
ASPT_IASPT_I vikt för bottenfaunaINTTaxonWeight 86
Taxon IdTaxonnamnViktvärdeInkludera underliggande taxaMinstorlekMaxstorlekKommentar
2000162Planariidae5True00
2000164Dendrocoelidae5True00
2000554Piscicolidae4True00
2000555Glossiphoniidae3True00
2000556Hirudinidae3True00
2000557Erpobdellidae3True00
2000577Neritidae6True00
2000580Viviparidae6True00
2000583Valvatidae3True00
2000585Hydrobiidae3True00
2000658Lymnaeidae3True00
2000659Physidae3True00
2000660Planorbidae3True00
2000706Unionidae6True00
2000729Sphaeriidae3True00
2000859Ephemeridae10True00
2000860Caenidae7True00
2000861Heptageniidae10True00
2000862Ephemerellidae10True00
2000863Leptophlebiidae10True00
2000864Siphlonuridae10True00
2000865Baetidae4True00
2000867Calopterygidae8True00
2000868Lestidae8True00
2000869Platycnemididae6True00
2000870Coenagrionidae6True00
2000872Aeshnidae8True00
2000873Gomphidae8True00
2000874Cordulegastridae8True00
2000875Corduliidae8True00
2000876Libellulidae8True00
2000880Perlodidae10True00
2000882Chloroperlidae10True00
2000883Taeniopterygidae10True00
2000884Nemouridae7True00
2000885Capniidae10True00
2000886Leuctridae10True00
2000936Mesoveliidae5True00
2000938Hydrometridae5True00
2000939Gerridae5True00
2000942Nepidae5True00
2000943Corixidae5True00
2000945Aphelocheiridae10True00
2000946Notonectidae5True00
2001010Haliplidae5True00
2001012Dytiscidae5True00
2001013Gyrinidae5True00
2001021Hydrophilidae5True00
2001024Hydraenidae5True00
2001031Clambidae5True00
2001033Scirtidae5True00
2001038Elmidae5True00
2001039Dryopidae5True00
2001102Chrysomelidae5True00
2001107Curculionidae5True00
2001111Sialidae4True00
2001184Ecnomidae5True00Tillägg 20130926: Inkluderas ibland i familjen 2001185 Hydropsychidae, men ingår i Dyntaxa i Överfamiljen Hydropsychoidea.
2001185Hydropsychidae5True00
2001187Polycentropodidae7True00
2001188Psychomyiidae8True00
2001189Philopotamidae8True00
2001190Glossosomatidae7True00
2001191Hydroptilidae6True00
2001192Rhyacophilidae7True00
2001193Goeridae10True00
2001194Limnephilidae7True00
2001195Brachycentridae10True00
2001196Lepidostomatidae10True00
2001197Phryganeidae10True00
2001198Leptoceridae10True00
2001199Molannidae10True00
2001200Beraeidae10True00
2001201Sericostomatidae10True00
2001202Odontoceridae10True00
2001275Tipulidae5True00
2001277Limoniidae5True00Tillägg 20130528: Har tidigare ansetts ingå i familjen 2001275 Tipulidae.
2001300Simuliidae5True00
2001302Chironomidae2True00
2001557Astacidae8True00
2001595Asellidae3True00
2001676Corophidae6True00
2001688Gammaridae6True00
2001690Melitidae6True00Tillägg 20130926: Pallasea quadrispinosa inkluderas i bland i familjen 2001688 Gammaridae, men tillhör i Dyntaxa familjen Melitidae där övriga släkten är marina.
2002936Ancylidae6True00
2003990Hygrobiidae5True00
3000107Oligochaeta1True00
AWIC_IAWIC_I vikt för bottenfaunaINTTaxonWeight 57
Taxon IdTaxonnamnViktvärdeInkludera underliggande taxaMinstorlekMaxstorlekKommentar
2000162Planariidae4True00
2000163Dugesiidae4True00
2000554Piscicolidae6True00
2000555Glossiphoniidae6True00
2000557Erpobdellidae6True00
2000582Bithyniidae6True00
2000583Valvatidae6True00
2000585Hydrobiidae6True00
2000657Acroloxidae6True00
2000658Lymnaeidae6True00
2000659Physidae6True00
2000660Planorbidae6True00
2000729Sphaeriidae6True00
2000859Ephemeridae6True00
2000860Caenidae6True00
2000861Heptageniidae6True00
2000862Ephemerellidae6True00
2000863Leptophlebiidae6True00
2000865Baetidae6True00
2000867Calopterygidae6True00
2000870Coenagrionidae6True00
2000880Perlodidae2True00
2000881Perlidae6True00
2000882Chloroperlidae1True00
2000883Taeniopterygidae2True00
2000884Nemouridae1True00
2000886Leuctridae1True00
2000943Corixidae6True00
2001010Haliplidae6True00
2001011Noteridae6True00
2001012Dytiscidae6True00
2001013Gyrinidae3True00
2001021Hydrophilidae6True00
2001024Hydraenidae6True00
2001033Scirtidae6True00
2001038Elmidae6True00
2001111Sialidae6True00
2001184Ecnomidae6True00
2001185Hydropsychidae4True00
2001187Polycentropodidae1True00
2001188Psychomyiidae6True00
2001189Philopotamidae3True00
2001191Hydroptilidae6True00
2001192Rhyacophilidae6True00
2001193Goeridae4True00
2001194Limnephilidae4True00
2001196Lepidostomatidae2True00
2001198Leptoceridae6True00
2001201Sericostomatidae4True00
2001202Odontoceridae6True00
2001275Tipulidae4True00
2001300Simuliidae3True00
2001302Chironomidae4True00
2001555Crangonidae6True00
2001595Asellidae6True00
2001688Gammaridae6True00
3000107Oligochaeta6True00
BQI_kBQI K vikt för indikatorart eller gruppINTTaxonWeight 12
Taxon IdTaxonnamnViktvärdeInkludera underliggande taxaMinstorlekMaxstorlekKommentar
1009999Paracladopelma sp.4True00
1010008Stictochironomus sp.3True00
1010018Micropsectra sp.4True00
1010022Tanytarsus sp.3True00
233431Chironomus plumosus-typ L.1False00
235235Chironomus anthracinus-typ2False00
235419Sergentia coracina (Zett.)3False00
235778Heterotanytarsus apicalis (Kieff.)4False00
235781Heterotrissocladius grimshawi (Edw.)4False00
235782Heterotrissocladius maeaeri (Brundin)4False00
235783Heterotrissocladius marcidus (Walker)4False00
235785Heterotrissocladius subpilosus (Kieff.)5True00
IPSsFöroreningskänslighetsindex för påväxtkiselalger, se sidan Kiselalger i svenska sötvattenDECIMALTaxonWeight
IPSvIndikatorvärden för Kiselalger taxa, se sidan Kiselalger i svenska sötvattenINTTaxonWeight
Predator_IPredator_I vikt för bottenfaunaINTTaxonWeight 502
Taxon IdTaxonnamnViktvärdeInkludera underliggande taxaMinstorlekMaxstorlekKommentar
1000353Eristalis0False00
1001845Rhyacophila10False00
1001846Glossosoma0False00
1001847Agapetus0False00
1001848Agraylea0False00
1001849Hydroptila1False00
1001850Ithytrichia0False00
1001851Orthotrichia0False00
1001852Oxyethira0False00
1001854Tricholeiochiton0False00
1001862Cyrnus9False00
1001863Holocentropus9False00
1001865Plectrocnemia9False00
1001866Polycentropus9False00
1001872Agrypnia6False00
1001875Oligotricha6False00
1001884Apatania0False00
1001887Chaetopteryx2False00
1001890Anabolia2False00
1001895Grammotaulius3False00
1001897Limnephilus3False00
1001901Halesus2False00
1001905Potamophylax2False00
1001918Athripsodes2False00
1001919Ceraclea0False00
1001922Mystacides1False00
1001925Triaenodes0False00
1001926Ylodes0False00
1002303Lestes10False00
1002309Coenagrion10False00
1002311Ischnura10False00
1002312Aeshna10False00
1002318Ophiogomphus10False00
1002322Somatochlora10False00
1002324Leucorrhinia10False00
1002325Libellula10False00
1002326Orthetrum10False00
1002327Sympetrum10False00
1002405Noterus10False00
1002409Hydroglyphus10False00
1002410Hyphydrus10False00
1002411Hygrotus10False00
1002413Hydroporus10False00
1002414Porhydrus10False00
1002415Graptodytes10False00
1002416Oreodytes10False00
1002417Suphrodytes10False00
1002418Deronectes10False00
1002419Scarodytes10False00
1002420Nebrioporus10False00
1002421Stictotarsus10False00
1002422Copelatus10False00
1002423Platambus10False00
1002424Agabus10False00
1002425Ilybius10False00
1002426Rhantus10False00
1002427Colymbetes10False00
1002428Laccophilus10False00
1002429Hydaticus10False00
1002430Graphoderus10False00
1002431Acilius10False00
1002432Dytiscus10False00
1002434Gyrinus10False00
1002437Helophorus10False00
1002439Hydrochus0False00
1002440Spercheus0False00
1002441Berosus0False00
1002442Chaetarthria0False00
1002444Anacaena10False00
1002445Laccobius3False00
1002446Helochares10False00
1002447Enochrus1False00
1002449Hydrobius10False00
1002454Cercyon0False00
1002483Ochthebius0False00
1002484Hydraena0False00
1002485Limnebius0False00
1002804Elodes1False00
1002805Microcara0False00
1002806Cyphon0False00
1002807Prionocyphon0False00
1002808Scirtes0False00
1002854Stenelmis0False00
1002855Elmis0False00
1002856Esolus0False00
1002857Oulimnius0False00
1002858Limnius0False00
1002859Normandia0False00
1002860Riolus0False00
1002861Dryops0False00
100294Anisus spirorbis0False00
100295Anisus vorticulus0False00
1003409Donacia0False00
1003410Plateumaris10False00
100369Aplexa hypnorum0False00
100407Astacus astacus3False00
100412Atherix ibis10False00
100475Beraeodes minutus0False00
100482Bithynia leachii0False00
1004953Hydrobia0False00
1004955Potamopyrgus0False00
100502Brachycercus harrisella0False00
100505Brachyptera braueri0False00
100507Branchinecta paludosa0False00
1005133Pisidium0False00
1005134Sphaerium0False00
1005153Anodonta0False00
1005155Unio0False00
1006643Gyraulus0False00
1006655Lymnaea0False00
1006660Planorbis0False00
1006662Radix0False00
1006663Stagnicola0False00
1006898Ptychoptera0False00
1006960Baetis0False00
1006966Caenis0False00
1006967Ephemerella0False00
1006969Ephemera0False00
1006974Rhithrogena0False00
1006975Leptophlebia0False00
1006976Paraleptophlebia0False00
1006979Parameletus0False00
1006984Glossiphonia10False00
1006987Amphinemura0False00
1006989Brachyptera0False00
1006990Capnia0False00
1006994Isogenus10False00
1006995Isoperla7False00
1006996Leuctra0False00
1006997Nemoura0False00
1007000Protonemura0False00
1007001Siphonoperla0False00
1007002Taeniopteryx0False00
1007003Sialis10False00
1007008Sisyra0False00
1007033Mesovelia10False00
1007035Hydrometra10False00
1007036Microvelia3False00
1007054Notonecta10False00
1008202Isoptena0False00
100880Ecclisopteryx dalecarlica0False00
100922Esolus angustatus0False00
1009301Chironomus0False00
1009327Gammarus0False00
1009452Argulus0False00
100988Gammaracanthus lacustris0False00
101018Gyraulus crista0False00
101019Gyraulus laevis0False00
101020Gyraulus riparius0False00
101063Kageronia orbiticola0False00
101076Hirudo medicinalis0False00
101098Hydropsyche contubernalis1False00
101099Hydropsyche saxonica3False00
101132Ibisia marginata10False00
101147Isogenus nubecula10False00
101148Isoptena serricornis0False00
101190Lepidurus apus0False00
101191Lepidurus arcticus0False00
101268Margaritifera margaritifera0False00
101269Marstoniopsis insubrica0False00
101338Molanna albicans0False00
101339Molanna submarginalis0False00
1013477Chaoborus10False00
101367Myxas glutinosa0False00
1013727Phalacrocera0False00
1013728Triogma0False00
1014057Dixa0False00
101407Normandia nitens0False00
1014073Pericoma0False00
101435Odontocerum albicorne4False00
101614Polyartemia forcipata0False00
101634Prosopistoma pennigerum0False00
101719Riolus cupreus0False00
101765Segmentina nitida0False00
101767Semblis atrata0False00
101768Semblis phalaenoides0False00
101785Siphlonurus armatus0False00
101817Omphiscola glabra0False00
101823Stenelmis canaliculata0False00
101868Sympecma fusca10False00
101882Tanymastix stagnalis0False00
101922Tricholeiochiton fagesii0False00
101956Valvata macrostoma0False00
101957Valvata piscinalis0False00
101958Valvata sibirica0False00
101961Velia saulii10False00
101977Xanthoperla apicalis0False00
102879Baetis scambus0False00
102881Caenis macrura0False00
102883Ephemera glaucops0False00
102885Beraea maura0False00
102886Ceraclea excisa0False00
102887Crunoecia irrorata2False00
102893Tinodes pallidulus0False00
102894Wormaldia occipitalis0False00
102905Leptocerus tineiformis0False00
102906Oecetis furva5False00
102921Gomphus vulgatissimus10False00
103705Orectochilus villosus10False00
105077Elmis aenea0False00
105078Oulimnius tuberculatus0False00
105079Oulimnius troglodytes0False00
105080Limnius volckmari0False00
106606Theodoxus fluviatilis0False00
106607Acroloxus lacustris0False00
106608Ancylus fluviatilis0False00
106610Anisus vortex0False00
106611Bathyomphalus contortus0False00
106614Galba truncatula0False00
106615Gyraulus acronicus0False00
106616Gyraulus albus0False00
106618Hippeutis complanatus0False00
106619Lymnaea stagnalis0False00
106621Physa fontinalis0False00
106622Physella acuta0False00
106624Planorbarius corneus0False00
106629Radix balthica0False00
106630Radix labiata0False00
106631Stagnicola corvus0False00
106633Stagnicola palustris0False00
106634Dreissena polymorpha0False00
106635Musculium lacustre0False00
106653Bithynia tentaculata0False00
106658Valvata cristata0False00
106659Viviparus contectus0False00
106660Viviparus fasciatus0False00
2000033Spongillidae0False00
2000162Planariidae10False00
2000164Dendrocoelidae10False00
2000554Piscicolidae0False00
2000555Glossiphoniidae10False00
2000556Hirudinidae0False00
2000557Erpobdellidae10False00
2000577Neritidae0False00
2000580Viviparidae0False00
2000583Valvatidae0False00
2000585Hydrobiidae0False00
2000658Lymnaeidae0False00
2000659Physidae0False00
2000660Planorbidae0False00
2000706Unionidae0False00
2000859Ephemeridae0False00
2000860Caenidae0False00
2000861Heptageniidae0False00
2000862Ephemerellidae0False00
2000863Leptophlebiidae0False00
2000864Siphlonuridae0False00
2000865Baetidae0False00
2000868Lestidae10False00
2000869Platycnemididae10False00
2000870Coenagrionidae10False00
2000872Aeshnidae10False00
2000873Gomphidae10False00
2000874Cordulegastridae10False00
2000875Corduliidae10False00
2000876Libellulidae10False00
2000880Perlodidae9False00
2000882Chloroperlidae6False00
2000883Taeniopterygidae0False00
2000884Nemouridae0False00
2000885Capniidae0False00
2000886Leuctridae0False00
2000936Mesoveliidae10False00
2000938Hydrometridae10False00
2000939Gerridae10False00
2000942Nepidae10False00
2000943Corixidae0False00
2000945Aphelocheiridae10False00
2000946Notonectidae10False00
2001010Haliplidae3False00
2001012Dytiscidae10False00
2001013Gyrinidae10False00
2001017Helophoridae0False00
2001019Hydrochidae0False00
2001020Spercheidae0False00
2001021Hydrophilidae1False00
2001024Hydraenidae0False00
2001031Clambidae0False00
2001033Scirtidae0False00
2001038Elmidae0False00
2001039Dryopidae0False00
2001102Chrysomelidae0False00
2001107Curculionidae0False00
2001111Sialidae10False00
2001185Hydropsychidae3False00
2001187Polycentropodidae9False00
2001188Psychomyiidae0False00
2001189Philopotamidae0False00
2001190Glossosomatidae0False00
2001191Hydroptilidae1False00
2001192Rhyacophilidae10False00
2001193Goeridae0False00
2001194Limnephilidae2False00
2001195Brachycentridae0False00
2001196Lepidostomatidae0False00
2001197Phryganeidae0False00
2001198Leptoceridae0False00
2001199Molannidae7False00
2001200Beraeidae0False00
2001201Sericostomatidae0False00
2001202Odontoceridae4False00
2001275Tipulidae0False00
2001277Limoniidae0False00
2001288Psychodidae1False00
2001298Culicidae1False00
2001300Simuliidae0False00
2001301Ceratopogonidae10False00
2001302Chironomidae1False00
2001303Brachycera0False00
2001309Tabanidae10False00
2001319Empididae10False00
2001321Dolichopodidae10False00
2001360Sciomyzidae10False00
2001371Ephydridae0False00
2001373Muscidae10False00
2001557Astacidae3False00
2001595Asellidae0False00
2001688Gammaridae0False00
2003990Hygrobiidae10False00
206294Rhyacophila fasciata10False00
206295Rhyacophila nubila10False00
206297Glossosoma intermedium0False00
206314Ithytrichia lamellaris0False00
206331Philopotamus montanus0False00
206333Wormaldia subnigra0False00
206334Chimarra marginata0False00
206335Lype phaeopa0False00
206336Lype reducta0False00
206337Psychomyia pusilla1False00
206339Tinodes waeneri1False00
206340Ecnomus tenellus9False00
206341Cyrnus crenaticornis9False00
206342Cyrnus flavidus9False00
206343Cyrnus insolutus9False00
206344Cyrnus trimaculatus9False00
206345Holocentropus dubius9False00
206346Holocentropus insignis0False00
206347Holocentropus picicornis9False00
206348Holocentropus stagnalis9False00
206349Neureclipsis bimaculata9False00
206351Plectrocnemia conspersa9False00
206352Polycentropus flavomaculatus9False00
206353Polycentropus irroratus9False00
206354Cheumatopsyche lepida3False00
206355Ceratopsyche nevae0False00
206356Ceratopsyche silfvenii3False00
206357Hydropsyche angustipennis3False00
206359Hydropsyche pellucidula3False00
206361Hydropsyche siltalai3False00
206362Arctopsyche ladogensis0False00
206363Agrypnetes crassicornis0False00
206372Oligostomis reticulata0False00
206375Phryganea bipunctata6False00
206376Phryganea grandis6False00
206379Trichostegia minor4False00
206380Brachycentrus subnubilus3False00
206381Micrasema gelidum0False00
206382Micrasema setiferum0False00
206384Lepidostoma hirtum0False00
206385Ironoquia dubia0False00
206411Glyphotaelius pellucidus3False00
206457Nemotaulius punctatolineatus0False00
206458Phacopteryx brevipennis3False00
206463Hydatophylax infumatus2False00
206464Micropterna lateralis2False00
206465Micropterna sequax2False00
206471Stenophylax permistus0False00
206472Goera pilosa0False00
206473Silo pallipes0False00
206475Beraea pullata0False00
206478Notidobia ciliaris0False00
206479Sericostoma personatum1False00
206482Molanna angustata7False00
206483Molanna nigra0False00
206485Molannodes tinctus7False00
206486Adicella reducta0False00
206487Athripsodes albifrons2False00
206488Athripsodes aterrimus2False00
206489Athripsodes cinereus4False00
206491Ceraclea alboguttata0False00
206492Ceraclea annulicornis0False00
206493Ceraclea dissimilis0False00
206495Ceraclea fulva0False00
206496Ceraclea nigronervosa0False00
206497Ceraclea perplexa0False00
206498Ceraclea senilis0False00
206499Erotesis baltica0False00
206501Mystacides azurea1False00
206502Mystacides longicornis1False00
206503Mystacides nigra1False00
206505Oecetis lacustris10False00
206506Oecetis notata10False00
206507Oecetis ochracea10False00
206508Oecetis testacea10False00
206509Setodes argentipunctellus0False00
208262Calopteryx splendens10False00
208263Calopteryx virgo10False00
208269Platycnemis pennipes10False00
208270Pyrrhosoma nymphula10False00
208271Erythromma najas10False00
208279Enallagma cyathigerum10False00
208294Brachytron pratense10False00
208297Onychogomphus forcipatus10False00
208298Cordulegaster boltonii10False00
208299Cordulia aenea10False00
219030Argyroneta aquatica10False00
225478Piscicola geometra0False00
225481Hemiclepsis marginata0False00
225483Haemopis sanguisuga10False00
225484Erpobdella octoculata10False00
225942Ameletus inopinatus0False00
225943Acentrella lapponica0False00
225944Baetis muticus0False00
225945Baetis buceratus0False00
225947Baetis fuscatus0False00
225948Baetis liebenauae0False00
225949Baetis macani0False00
225950Baetis rhodani0False00
225952Baetis subalpinus0False00
225954Baetis vernus0False00
225955Centroptilum luteolum0False00
225956Cloeon dipterum0False00
225957Cloeon inscriptum0False00
225958Cloeon praetextum0False00
225960Cloeon simile0False00
225961Nigrobaetis digitatus0False00
225962Nigrobaetis niger0False00
225963Procloeon bifidum0False00
225965Caenis horaria0False00
225966Caenis lactea0False00
225967Caenis luctuosa0False00
225969Caenis rivulorum0False00
225970Caenis robusta0False00
225971Ephemerella aurivillii0False00
225972Ephemerella mucronata0False00
225973Serratella ignita0False00
225975Ephemera danica0False00
225977Ephemera vulgata0False00
225978Arthroplea congener0False00
225980Heptagenia dalecarlica0False00
225981Kageronia fuscogrisea0False00
225983Heptagenia sulphurea0False00
225984Paracinygmula joernensis0False00
225991Metretopus alter0False00
225992Metretopus borealis0False00
225996Siphlonurus aestivalis0False00
225997Siphlonurus alternatus0False00
225999Siphlonurus lacustris0False00
226002Dina lineata10False00
226003Erpobdella testacea10False00
226004Glossiphonia complanata10False00
226006Helobdella stagnalis10False00
226007Theromyzon maculosum0False00
226008Theromyzon tessulatum0False00
226009Amphinemura borealis0False00
226010Amphinemura standfussi0False00
226011Amphinemura sulcicollis0False00
226012Arcynopteryx compacta10False00
226013Brachyptera risi0False00
226017Capnopsis schilleri0False00
226018Dinocras cephalotes9False00
226019Diura bicaudata10False00
226020Diura nanseni10False00
226022Isoperla difformis7False00
226023Isoperla grammatica7False00
226024Isoperla obscura7False00
226025Leuctra digitata0False00
226026Leuctra fusca0False00
226027Leuctra hippopus0False00
226028Leuctra nigra0False00
226030Nemoura avicularis0False00
226031Nemoura cinerea0False00
226035Nemurella pictetii0False00
226036Perlodes dispar8False00
226037Protonemura meyeri0False00
226038Siphonoperla burmeisteri0False00
226039Taeniopteryx nebulosa0False00
226040Sialis fuliginosa10False00
226041Sialis lutaria10False00
226042Sialis morio0False00
226043Sialis sordida0False00
226069Velia caprai10False00
226082Ranatra linearis10False00
226118Aphelocheirus aestivalis10False00
232127Sialis sibirica0False00
233396Asellus aquaticus0False00
233408Monoporeia affinis0False00
233487Gammarus duebeni0False00
233571Pallasea quadrispinosa0False00
233833Pacifastacus leniusculus3False00
234368Gammarus lacustris2False00
234369Gammarus pulex1False00
261293Nepa cinerea10False00
264135Mysis relicta0False00
3000107Oligochaeta0False00
3000188Lepidoptera0False00
4000006Hydrozoa10False00
4000150Turbellaria10False00
5000017Nematomorpha0False00
5000021Nematoda3False00
6000558Limnephilini0False00
6004835Hydrachnidiae7False00
PTvIndikatorvärden för Kiselalger taxa, se sidan Kiselalger i svenska sötvattenINTTaxonWeight
Saprobie_ISaprobie indikatortal för bottenfaunaDECIMALTaxonWeight 502
Taxon IdTaxonnamnViktvärdeInkludera underliggande taxaMinstorlekMaxstorlekKommentar
1000353Eristalis0False00
1001845Rhyacophila0False00
1001846Glossosoma0False00
1001847Agapetus0False00
1001848Agraylea0False00
1001849Hydroptila0False00
1001850Ithytrichia0False00
1001851Orthotrichia0False00
1001852Oxyethira0False00
1001854Tricholeiochiton0False00
1001862Cyrnus0False00
1001863Holocentropus0False00
1001865Plectrocnemia0False00
1001866Polycentropus0False00
1001872Agrypnia0False00
1001875Oligotricha0False00
1001884Apatania0False00
1001887Chaetopteryx0False00
1001890Anabolia0False00
1001895Grammotaulius0False00
1001897Limnephilus0False00
1001901Halesus0False00
1001905Potamophylax0False00
1001918Athripsodes0False00
1001919Ceraclea0False00
1001922Mystacides0False00
1001925Triaenodes0False00
1001926Ylodes0False00
1002303Lestes0False00
1002309Coenagrion0False00
1002311Ischnura0False00
1002312Aeshna0False00
1002318Ophiogomphus0False00
1002322Somatochlora0False00
1002324Leucorrhinia0False00
1002325Libellula0False00
1002326Orthetrum0False00
1002327Sympetrum0False00
1002405Noterus0False00
1002409Hydroglyphus0False00
1002410Hyphydrus0False00
1002411Hygrotus0False00
1002413Hydroporus0False00
1002414Porhydrus0False00
1002415Graptodytes0False00
1002416Oreodytes0False00
1002417Suphrodytes0False00
1002418Deronectes0False00
1002419Scarodytes0False00
1002420Nebrioporus0False00
1002421Stictotarsus0False00
1002422Copelatus0False00
1002423Platambus0False00
1002424Agabus0False00
1002425Ilybius0False00
1002426Rhantus0False00
1002427Colymbetes0False00
1002428Laccophilus0False00
1002429Hydaticus0False00
1002430Graphoderus0False00
1002431Acilius0False00
1002432Dytiscus0False00
1002434Gyrinus0False00
1002437Helophorus0False00
1002439Hydrochus0False00
1002440Spercheus0False00
1002441Berosus0False00
1002442Chaetarthria0False00
1002444Anacaena0False00
1002445Laccobius0False00
1002446Helochares0False00
1002447Enochrus0False00
1002449Hydrobius0False00
1002454Cercyon0False00
1002483Ochthebius0False00
1002484Hydraena0False00
1002485Limnebius0False00
1002804Elodes0False00
1002805Microcara0False00
1002806Cyphon0False00
1002807Prionocyphon0False00
1002808Scirtes0False00
1002854Stenelmis0False00
1002855Elmis0False00
1002856Esolus0False00
1002857Oulimnius0False00
1002858Limnius0False00
1002859Normandia0False00
1002860Riolus0False00
1002861Dryops0False00
100294Anisus spirorbis0False00
100295Anisus vorticulus2False00
1003409Donacia0False00
1003410Plateumaris0False00
100369Aplexa hypnorum1.6False00
100407Astacus astacus1.8False00
100412Atherix ibis0False00
100475Beraeodes minutus0False00
100482Bithynia leachii2.1False00
1004953Hydrobia0False00
1004955Potamopyrgus0False00
100502Brachycercus harrisella0False00
100505Brachyptera braueri1.5False00
100507Branchinecta paludosa0False00
1005133Pisidium0False00
1005134Sphaerium0False00
1005153Anodonta0False00
1005155Unio0False00
1006643Gyraulus0False00
1006655Lymnaea0False00
1006660Planorbis0False00
1006662Radix0False00
1006663Stagnicola0False00
1006898Ptychoptera0False00
1006960Baetis0False00
1006966Caenis0False00
1006967Ephemerella0False00
1006969Ephemera0False00
1006974Rhithrogena0False00
1006975Leptophlebia0False00
1006976Paraleptophlebia0False00
1006979Parameletus0False00
1006984Glossiphonia0False00
1006987Amphinemura0False00
1006989Brachyptera0False00
1006990Capnia0False00
1006994Isogenus0False00
1006995Isoperla0False00
1006996Leuctra0False00
1006997Nemoura0False00
1007000Protonemura0False00
1007001Siphonoperla0False00
1007002Taeniopteryx0False00
1007003Sialis0False00
1007008Sisyra0False00
1007033Mesovelia0False00
1007035Hydrometra0False00
1007036Microvelia0False00
1007054Notonecta0False00
1008202Isoptena0False00
100880Ecclisopteryx dalecarlica0False00
100922Esolus angustatus1.2False00
1009301Chironomus0False00
1009327Gammarus0False00
1009452Argulus0False00
100988Gammaracanthus lacustris0False00
101018Gyraulus crista2.2False00
101019Gyraulus laevis1.6False00
101020Gyraulus riparius0False00
101063Kageronia orbiticola0False00
101076Hirudo medicinalis0False00
101098Hydropsyche contubernalis2.8False00
101099Hydropsyche saxonica1.6False00
101132Ibisia marginata0False00
101147Isogenus nubecula0False00
101148Isoptena serricornis0False00
101190Lepidurus apus0False00
101191Lepidurus arcticus0False00
101268Margaritifera margaritifera0.8False00
101269Marstoniopsis insubrica0False00
101338Molanna albicans0False00
101339Molanna submarginalis0False00
1013477Chaoborus0False00
101367Myxas glutinosa1.9False00
1013727Phalacrocera0False00
1013728Triogma0False00
1014057Dixa0False00
101407Normandia nitens0False00
1014073Pericoma0False00
101435Odontocerum albicorne1.2False00
101614Polyartemia forcipata0False00
101634Prosopistoma pennigerum0False00
101719Riolus cupreus1.9False00
101765Segmentina nitida0False00
101767Semblis atrata0False00
101768Semblis phalaenoides0False00
101785Siphlonurus armatus0False00
101817Omphiscola glabra0False00
101823Stenelmis canaliculata0False00
101868Sympecma fusca0False00
101882Tanymastix stagnalis0False00
101922Tricholeiochiton fagesii0False00
101956Valvata macrostoma0False00
101957Valvata piscinalis0False00
101958Valvata sibirica0False00
101961Velia saulii0False00
101977Xanthoperla apicalis0False00
102879Baetis scambus1.7False00
102881Caenis macrura1.9False00
102883Ephemera glaucops0False00
102885Beraea maura0.3False00
102886Ceraclea excisa0False00
102887Crunoecia irrorata0False00
102893Tinodes pallidulus0False00
102894Wormaldia occipitalis0False00
102905Leptocerus tineiformis2.5False00
102906Oecetis furva2.5False00
102921Gomphus vulgatissimus2False00
103705Orectochilus villosus1.8False00
105077Elmis aenea1.4False00
105078Oulimnius tuberculatus1.9False00
105079Oulimnius troglodytes0False00
105080Limnius volckmari1.6False00
106606Theodoxus fluviatilis1.7False00
106607Acroloxus lacustris2.2False00
106608Ancylus fluviatilis1.8False00
106610Anisus vortex2.2False00
106611Bathyomphalus contortus1.7False00
106614Galba truncatula1.8False00
106615Gyraulus acronicus1.5False00
106616Gyraulus albus1.8False00
106618Hippeutis complanatus1.8False00
106619Lymnaea stagnalis0False00
106621Physa fontinalis1.5False00
106622Physella acuta2.7False00
106624Planorbarius corneus2.2False00
106629Radix balthica2.5False00
106630Radix labiata2False00
106631Stagnicola corvus2False00
106633Stagnicola palustris2.1False00
106634Dreissena polymorpha1.9False00
106635Musculium lacustre2.4False00
106653Bithynia tentaculata2.2False00
106658Valvata cristata2.2False00
106659Viviparus contectus2.1False00
106660Viviparus fasciatus1.9False00
2000033Spongillidae0False00
2000162Planariidae0False00
2000164Dendrocoelidae0False00
2000554Piscicolidae0False00
2000555Glossiphoniidae2.4False00
2000556Hirudinidae0False00
2000557Erpobdellidae0False00
2000577Neritidae0False00
2000580Viviparidae0False00
2000583Valvatidae0False00
2000585Hydrobiidae0False00
2000658Lymnaeidae0False00
2000659Physidae0False00
2000660Planorbidae0False00
2000706Unionidae0False00
2000859Ephemeridae0False00
2000860Caenidae0False00
2000861Heptageniidae0False00
2000862Ephemerellidae0False00
2000863Leptophlebiidae0False00
2000864Siphlonuridae0False00
2000865Baetidae0False00
2000868Lestidae0False00
2000869Platycnemididae0False00
2000870Coenagrionidae0False00
2000872Aeshnidae0False00
2000873Gomphidae0False00
2000874Cordulegastridae0False00
2000875Corduliidae0False00
2000876Libellulidae0False00
2000880Perlodidae0False00
2000882Chloroperlidae0False00
2000883Taeniopterygidae0False00
2000884Nemouridae0False00
2000885Capniidae0False00
2000886Leuctridae0False00
2000936Mesoveliidae0False00
2000938Hydrometridae0False00
2000939Gerridae0False00
2000942Nepidae0False00
2000943Corixidae0False00
2000945Aphelocheiridae0False00
2000946Notonectidae0False00
2001010Haliplidae0False00
2001012Dytiscidae0False00
2001013Gyrinidae0False00
2001017Helophoridae0False00
2001019Hydrochidae0False00
2001020Spercheidae0False00
2001021Hydrophilidae0False00
2001024Hydraenidae0False00
2001031Clambidae0False00
2001033Scirtidae0False00
2001038Elmidae0False00
2001039Dryopidae0False00
2001102Chrysomelidae0False00
2001107Curculionidae0False00
2001111Sialidae0False00
2001185Hydropsychidae0False00
2001187Polycentropodidae0False00
2001188Psychomyiidae0False00
2001189Philopotamidae0False00
2001190Glossosomatidae0False00
2001191Hydroptilidae0False00
2001192Rhyacophilidae0False00
2001193Goeridae0False00
2001194Limnephilidae0False00
2001195Brachycentridae0False00
2001196Lepidostomatidae0False00
2001197Phryganeidae0False00
2001198Leptoceridae0False00
2001199Molannidae0False00
2001200Beraeidae0False00
2001201Sericostomatidae0False00
2001202Odontoceridae0False00
2001275Tipulidae0False00
2001277Limoniidae0False00
2001288Psychodidae0False00
2001298Culicidae0False00
2001300Simuliidae0False00
2001301Ceratopogonidae0False00
2001302Chironomidae0False00
2001303Brachycera0False00
2001309Tabanidae0False00
2001319Empididae0False00
2001321Dolichopodidae0False00
2001360Sciomyzidae0False00
2001371Ephydridae0False00
2001373Muscidae0False00
2001557Astacidae0False00
2001595Asellidae0False00
2001688Gammaridae0False00
2003990Hygrobiidae0False00
206294Rhyacophila fasciata1.2False00
206295Rhyacophila nubila2False00
206297Glossosoma intermedium0.7False00
206314Ithytrichia lamellaris1False00
206331Philopotamus montanus0False00
206333Wormaldia subnigra0False00
206334Chimarra marginata0False00
206335Lype phaeopa0False00
206336Lype reducta0False00
206337Psychomyia pusilla2.1False00
206339Tinodes waeneri2.2False00
206340Ecnomus tenellus2.7False00
206341Cyrnus crenaticornis0False00
206342Cyrnus flavidus0False00
206343Cyrnus insolutus0False00
206344Cyrnus trimaculatus2.4False00
206345Holocentropus dubius2.5False00
206346Holocentropus insignis0False00
206347Holocentropus picicornis2.5False00
206348Holocentropus stagnalis2.5False00
206349Neureclipsis bimaculata2.1False00
206351Plectrocnemia conspersa1.7False00
206352Polycentropus flavomaculatus2False00
206353Polycentropus irroratus1.5False00
206354Cheumatopsyche lepida2.2False00
206355Ceratopsyche nevae0False00
206356Ceratopsyche silfvenii0False00
206357Hydropsyche angustipennis2.3False00
206359Hydropsyche pellucidula2.1False00
206361Hydropsyche siltalai2False00
206362Arctopsyche ladogensis0False00
206363Agrypnetes crassicornis0False00
206372Oligostomis reticulata2.1False00
206375Phryganea bipunctata0False00
206376Phryganea grandis0False00
206379Trichostegia minor0False00
206380Brachycentrus subnubilus2.1False00
206381Micrasema gelidum0False00
206382Micrasema setiferum0False00
206384Lepidostoma hirtum1.8False00
206385Ironoquia dubia0False00
206411Glyphotaelius pellucidus2.2False00
206457Nemotaulius punctatolineatus0False00
206458Phacopteryx brevipennis0False00
206463Hydatophylax infumatus1.2False00
206464Micropterna lateralis0False00
206465Micropterna sequax0False00
206471Stenophylax permistus0False00
206472Goera pilosa2.1False00
206473Silo pallipes1.4False00
206475Beraea pullata0.5False00
206478Notidobia ciliaris0False00
206479Sericostoma personatum1False00
206482Molanna angustata2False00
206483Molanna nigra0False00
206485Molannodes tinctus0False00
206486Adicella reducta1.5False00
206487Athripsodes albifrons2.2False00
206488Athripsodes aterrimus2.4False00
206489Athripsodes cinereus2.1False00
206491Ceraclea alboguttata2.1False00
206492Ceraclea annulicornis2.1False00
206493Ceraclea dissimilis2.1False00
206495Ceraclea fulva2.1False00
206496Ceraclea nigronervosa2.3False00
206497Ceraclea perplexa0False00
206498Ceraclea senilis0False00
206499Erotesis baltica0False00
206501Mystacides azurea2.1False00
206502Mystacides longicornis2.4False00
206503Mystacides nigra2.1False00
206505Oecetis lacustris2.3False00
206506Oecetis notata0False00
206507Oecetis ochracea2.4False00
206508Oecetis testacea0False00
206509Setodes argentipunctellus0False00
208262Calopteryx splendens2.2False00
208263Calopteryx virgo1.8False00
208269Platycnemis pennipes2False00
208270Pyrrhosoma nymphula2False00
208271Erythromma najas2False00
208279Enallagma cyathigerum2.1False00
208294Brachytron pratense0False00
208297Onychogomphus forcipatus1.9False00
208298Cordulegaster boltonii1.5False00
208299Cordulia aenea0False00
219030Argyroneta aquatica0False00
225478Piscicola geometra2.2False00
225481Hemiclepsis marginata2.2False00
225483Haemopis sanguisuga0False00
225484Erpobdella octoculata3False00
225942Ameletus inopinatus0.5False00
225943Acentrella lapponica0False00
225944Baetis muticus1.4False00
225945Baetis buceratus2.4False00
225947Baetis fuscatus2.2False00
225948Baetis liebenauae0False00
225949Baetis macani0False00
225950Baetis rhodani2.1False00
225952Baetis subalpinus0False00
225954Baetis vernus2.3False00
225955Centroptilum luteolum2.1False00
225956Cloeon dipterum2.6False00
225957Cloeon inscriptum0False00
225958Cloeon praetextum0False00
225960Cloeon simile2.3False00
225961Nigrobaetis digitatus0False00
225962Nigrobaetis niger1.8False00
225963Procloeon bifidum2.2False00
225965Caenis horaria2.2False00
225966Caenis lactea0False00
225967Caenis luctuosa2.3False00
225969Caenis rivulorum1.9False00
225970Caenis robusta2.2False00
225971Ephemerella aurivillii0False00
225972Ephemerella mucronata1.4False00
225973Serratella ignita2.1False00
225975Ephemera danica1.8False00
225977Ephemera vulgata2.2False00
225978Arthroplea congener0False00
225980Heptagenia dalecarlica0False00
225981Kageronia fuscogrisea1.8False00
225983Heptagenia sulphurea2False00
225984Paracinygmula joernensis0False00
225991Metretopus alter0False00
225992Metretopus borealis0False00
225996Siphlonurus aestivalis2False00
225997Siphlonurus alternatus0False00
225999Siphlonurus lacustris1.2False00
226002Dina lineata3.1False00
226003Erpobdella testacea2.5False00
226004Glossiphonia complanata2.5False00
226006Helobdella stagnalis2.8False00
226007Theromyzon maculosum1.3False00
226008Theromyzon tessulatum2.4False00
226009Amphinemura borealis0False00
226010Amphinemura standfussi0.9False00
226011Amphinemura sulcicollis1False00
226012Arcynopteryx compacta0.1False00
226013Brachyptera risi1.4False00
226017Capnopsis schilleri0False00
226018Dinocras cephalotes0False00
226019Diura bicaudata0.5False00
226020Diura nanseni0False00
226022Isoperla difformis1.5False00
226023Isoperla grammatica1.6False00
226024Isoperla obscura0False00
226025Leuctra digitata1.7False00
226026Leuctra fusca2False00
226027Leuctra hippopus1.2False00
226028Leuctra nigra1.3False00
226030Nemoura avicularis1.1False00
226031Nemoura cinerea2.3False00
226035Nemurella pictetii0False00
226036Perlodes dispar1.7False00
226037Protonemura meyeri0False00
226038Siphonoperla burmeisteri0False00
226039Taeniopteryx nebulosa1.7False00
226040Sialis fuliginosa1.5False00
226041Sialis lutaria2.3False00
226042Sialis morio0False00
226043Sialis sordida0False00
226069Velia caprai0False00
226082Ranatra linearis0False00
226118Aphelocheirus aestivalis1.8False00
232127Sialis sibirica0False00
233396Asellus aquaticus2.8False00
233408Monoporeia affinis0False00
233487Gammarus duebeni0False00
233571Pallasea quadrispinosa0False00
233833Pacifastacus leniusculus0False00
234368Gammarus lacustris0False00
234369Gammarus pulex2False00
261293Nepa cinerea0False00
264135Mysis relicta0False00
3000107Oligochaeta0False00
3000188Lepidoptera0False00
4000006Hydrozoa0False00
4000150Turbellaria0False00
5000017Nematomorpha0False00
5000021Nematoda0False00
6000558Limnephilini0False00
6004835Hydrachnidiae0False00
Saprobie_VSaprobie viktfaktor för bottenfaunaINTTaxonWeight 502
Taxon IdTaxonnamnViktvärdeInkludera underliggande taxaMinstorlekMaxstorlekKommentar
1000353Eristalis0False00
1001845Rhyacophila0False00
1001846Glossosoma0False00
1001847Agapetus0False00
1001848Agraylea0False00
1001849Hydroptila0False00
1001850Ithytrichia0False00
1001851Orthotrichia0False00
1001852Oxyethira0False00
1001854Tricholeiochiton0False00
1001862Cyrnus0False00
1001863Holocentropus0False00
1001865Plectrocnemia0False00
1001866Polycentropus0False00
1001872Agrypnia0False00
1001875Oligotricha0False00
1001884Apatania0False00
1001887Chaetopteryx0False00
1001890Anabolia0False00
1001895Grammotaulius0False00
1001897Limnephilus0False00
1001901Halesus0False00
1001905Potamophylax0False00
1001918Athripsodes0False00
1001919Ceraclea0False00
1001922Mystacides0False00
1001925Triaenodes0False00
1001926Ylodes0False00
1002303Lestes0False00
1002309Coenagrion0False00
1002311Ischnura0False00
1002312Aeshna0False00
1002318Ophiogomphus0False00
1002322Somatochlora0False00
1002324Leucorrhinia0False00
1002325Libellula0False00
1002326Orthetrum0False00
1002327Sympetrum0False00
1002405Noterus0False00
1002409Hydroglyphus0False00
1002410Hyphydrus0False00
1002411Hygrotus0False00
1002413Hydroporus0False00
1002414Porhydrus0False00
1002415Graptodytes0False00
1002416Oreodytes0False00
1002417Suphrodytes0False00
1002418Deronectes0False00
1002419Scarodytes0False00
1002420Nebrioporus0False00
1002421Stictotarsus0False00
1002422Copelatus0False00
1002423Platambus0False00
1002424Agabus0False00
1002425Ilybius0False00
1002426Rhantus0False00
1002427Colymbetes0False00
1002428Laccophilus0False00
1002429Hydaticus0False00
1002430Graphoderus0False00
1002431Acilius0False00
1002432Dytiscus0False00
1002434Gyrinus0False00
1002437Helophorus0False00
1002439Hydrochus0False00
1002440Spercheus0False00
1002441Berosus0False00
1002442Chaetarthria0False00
1002444Anacaena0False00
1002445Laccobius0False00
1002446Helochares0False00
1002447Enochrus0False00
1002449Hydrobius0False00
1002454Cercyon0False00
1002483Ochthebius0False00
1002484Hydraena0False00
1002485Limnebius0False00
1002804Elodes0False00
1002805Microcara0False00
1002806Cyphon0False00
1002807Prionocyphon0False00
1002808Scirtes0False00
1002854Stenelmis0False00
1002855Elmis0False00
1002856Esolus0False00
1002857Oulimnius0False00
1002858Limnius0False00
1002859Normandia0False00
1002860Riolus0False00
1002861Dryops0False00
100294Anisus spirorbis0False00
100295Anisus vorticulus5False00
1003409Donacia0False00
1003410Plateumaris0False00
100369Aplexa hypnorum3False00
100407Astacus astacus3False00
100412Atherix ibis0False00
100475Beraeodes minutus0False00
100482Bithynia leachii3False00
1004953Hydrobia0False00
1004955Potamopyrgus0False00
100502Brachycercus harrisella0False00
100505Brachyptera braueri3False00
100507Branchinecta paludosa0False00
1005133Pisidium0False00
1005134Sphaerium0False00
1005153Anodonta0False00
1005155Unio0False00
1006643Gyraulus0False00
1006655Lymnaea0False00
1006660Planorbis0False00
1006662Radix0False00
1006663Stagnicola0False00
1006898Ptychoptera0False00
1006960Baetis0False00
1006966Caenis0False00
1006967Ephemerella0False00
1006969Ephemera0False00
1006974Rhithrogena0False00
1006975Leptophlebia0False00
1006976Paraleptophlebia0False00
1006979Parameletus0False00
1006984Glossiphonia0False00
1006987Amphinemura0False00
1006989Brachyptera0False00
1006990Capnia0False00
1006994Isogenus0False00
1006995Isoperla0False00
1006996Leuctra0False00
1006997Nemoura0False00
1007000Protonemura0False00
1007001Siphonoperla0False00
1007002Taeniopteryx0False00
1007003Sialis0False00
1007008Sisyra0False00
1007033Mesovelia0False00
1007035Hydrometra0False00
1007036Microvelia0False00
1007054Notonecta0False00
1008202Isoptena0False00
100880Ecclisopteryx dalecarlica0False00
100922Esolus angustatus2False00
1009301Chironomus0False00
1009327Gammarus0False00
1009452Argulus0False00
100988Gammaracanthus lacustris0False00
101018Gyraulus crista2False00
101019Gyraulus laevis3False00
101020Gyraulus riparius0False00
101063Kageronia orbiticola0False00
101076Hirudo medicinalis0False00
101098Hydropsyche contubernalis4False00
101099Hydropsyche saxonica1False00
101132Ibisia marginata0False00
101147Isogenus nubecula0False00
101148Isoptena serricornis0False00
101190Lepidurus apus0False00
101191Lepidurus arcticus0False00
101268Margaritifera margaritifera4False00
101269Marstoniopsis insubrica0False00
101338Molanna albicans0False00
101339Molanna submarginalis0False00
1013477Chaoborus0False00
101367Myxas glutinosa2False00
1013727Phalacrocera0False00
1013728Triogma0False00
1014057Dixa0False00
101407Normandia nitens0False00
1014073Pericoma0False00
101435Odontocerum albicorne3False00
101614Polyartemia forcipata0False00
101634Prosopistoma pennigerum0False00
101719Riolus cupreus3False00
101765Segmentina nitida0False00
101767Semblis atrata0False00
101768Semblis phalaenoides0False00
101785Siphlonurus armatus0False00
101817Omphiscola glabra0False00
101823Stenelmis canaliculata0False00
101868Sympecma fusca0False00
101882Tanymastix stagnalis0False00
101922Tricholeiochiton fagesii0False00
101956Valvata macrostoma0False00
101957Valvata piscinalis0False00
101958Valvata sibirica0False00
101961Velia saulii0False00
101977Xanthoperla apicalis0False00
102879Baetis scambus4False00
102881Caenis macrura2False00
102883Ephemera glaucops0False00
102885Beraea maura4False00
102886Ceraclea excisa0False00
102887Crunoecia irrorata0False00
102893Tinodes pallidulus0False00
102894Wormaldia occipitalis0False00
102905Leptocerus tineiformis3False00
102906Oecetis furva3False00
102921Gomphus vulgatissimus3False00
103705Orectochilus villosus3False00
105077Elmis aenea3False00
105078Oulimnius tuberculatus3False00
105079Oulimnius troglodytes0False00
105080Limnius volckmari3False00
106606Theodoxus fluviatilis2False00
106607Acroloxus lacustris2False00
106608Ancylus fluviatilis1False00
106610Anisus vortex2False00
106611Bathyomphalus contortus2False00
106614Galba truncatula1False00
106615Gyraulus acronicus3False00
106616Gyraulus albus1False00
106618Hippeutis complanatus2False00
106619Lymnaea stagnalis0False00
106621Physa fontinalis3False00
106622Physella acuta2False00
106624Planorbarius corneus2False00
106629Radix balthica1False00
106630Radix labiata2False00
106631Stagnicola corvus3False00
106633Stagnicola palustris3False00
106634Dreissena polymorpha2False00
106635Musculium lacustre2False00
106653Bithynia tentaculata2False00
106658Valvata cristata2False00
106659Viviparus contectus2False00
106660Viviparus fasciatus3False00
2000033Spongillidae0False00
2000162Planariidae0False00
2000164Dendrocoelidae0False00
2000554Piscicolidae0False00
2000555Glossiphoniidae3False00
2000556Hirudinidae0False00
2000557Erpobdellidae0False00
2000577Neritidae0False00
2000580Viviparidae0False00
2000583Valvatidae0False00
2000585Hydrobiidae0False00
2000658Lymnaeidae0False00
2000659Physidae0False00
2000660Planorbidae0False00
2000706Unionidae0False00
2000859Ephemeridae0False00
2000860Caenidae0False00
2000861Heptageniidae0False00
2000862Ephemerellidae0False00
2000863Leptophlebiidae0False00
2000864Siphlonuridae0False00
2000865Baetidae0False00
2000868Lestidae0False00
2000869Platycnemididae0False00
2000870Coenagrionidae0False00
2000872Aeshnidae0False00
2000873Gomphidae0False00
2000874Cordulegastridae0False00
2000875Corduliidae0False00
2000876Libellulidae0False00
2000880Perlodidae0False00
2000882Chloroperlidae0False00
2000883Taeniopterygidae0False00
2000884Nemouridae0False00
2000885Capniidae0False00
2000886Leuctridae0False00
2000936Mesoveliidae0False00
2000938Hydrometridae0False00
2000939Gerridae0False00
2000942Nepidae0False00
2000943Corixidae0False00
2000945Aphelocheiridae0False00
2000946Notonectidae0False00
2001010Haliplidae0False00
2001012Dytiscidae0False00
2001013Gyrinidae0False00
2001017Helophoridae0False00
2001019Hydrochidae0False00
2001020Spercheidae0False00
2001021Hydrophilidae0False00
2001024Hydraenidae0False00
2001031Clambidae0False00
2001033Scirtidae0False00
2001038Elmidae0False00
2001039Dryopidae0False00
2001102Chrysomelidae0False00
2001107Curculionidae0False00
2001111Sialidae0False00
2001185Hydropsychidae0False00
2001187Polycentropodidae0False00
2001188Psychomyiidae0False00
2001189Philopotamidae0False00
2001190Glossosomatidae0False00
2001191Hydroptilidae0False00
2001192Rhyacophilidae0False00
2001193Goeridae0False00
2001194Limnephilidae0False00
2001195Brachycentridae0False00
2001196Lepidostomatidae0False00
2001197Phryganeidae0False00
2001198Leptoceridae0False00
2001199Molannidae0False00
2001200Beraeidae0False00
2001201Sericostomatidae0False00
2001202Odontoceridae0False00
2001275Tipulidae0False00
2001277Limoniidae0False00
2001288Psychodidae0False00
2001298Culicidae0False00
2001300Simuliidae0False00
2001301Ceratopogonidae0False00
2001302Chironomidae0False00
2001303Brachycera0False00
2001309Tabanidae0False00
2001319Empididae0False00
2001321Dolichopodidae0False00
2001360Sciomyzidae0False00
2001371Ephydridae0False00
2001373Muscidae0False00
2001557Astacidae0False00
2001595Asellidae0False00
2001688Gammaridae0False00
2003990Hygrobiidae0False00
206294Rhyacophila fasciata2False00
206295Rhyacophila nubila3False00
206297Glossosoma intermedium2False00
206314Ithytrichia lamellaris3False00
206331Philopotamus montanus0False00
206333Wormaldia subnigra0False00
206334Chimarra marginata0False00
206335Lype phaeopa0False00
206336Lype reducta0False00
206337Psychomyia pusilla2False00
206339Tinodes waeneri3False00
206340Ecnomus tenellus4False00
206341Cyrnus crenaticornis0False00
206342Cyrnus flavidus0False00
206343Cyrnus insolutus0False00
206344Cyrnus trimaculatus3False00
206345Holocentropus dubius3False00
206346Holocentropus insignis0False00
206347Holocentropus picicornis3False00
206348Holocentropus stagnalis3False00
206349Neureclipsis bimaculata3False00
206351Plectrocnemia conspersa1False00
206352Polycentropus flavomaculatus3False00
206353Polycentropus irroratus1False00
206354Cheumatopsyche lepida3False00
206355Ceratopsyche nevae0False00
206356Ceratopsyche silfvenii0False00
206357Hydropsyche angustipennis2False00
206359Hydropsyche pellucidula2False00
206361Hydropsyche siltalai3False00
206362Arctopsyche ladogensis0False00
206363Agrypnetes crassicornis0False00
206372Oligostomis reticulata2False00
206375Phryganea bipunctata0False00
206376Phryganea grandis0False00
206379Trichostegia minor0False00
206380Brachycentrus subnubilus3False00
206381Micrasema gelidum0False00
206382Micrasema setiferum0False00
206384Lepidostoma hirtum3False00
206385Ironoquia dubia0False00
206411Glyphotaelius pellucidus2False00
206457Nemotaulius punctatolineatus0False00
206458Phacopteryx brevipennis0False00
206463Hydatophylax infumatus3False00
206464Micropterna lateralis0False00
206465Micropterna sequax0False00
206471Stenophylax permistus0False00
206472Goera pilosa2False00
206473Silo pallipes2False00
206475Beraea pullata3False00
206478Notidobia ciliaris0False00
206479Sericostoma personatum2False00
206482Molanna angustata3False00
206483Molanna nigra0False00
206485Molannodes tinctus0False00
206486Adicella reducta3False00
206487Athripsodes albifrons4False00
206488Athripsodes aterrimus3False00
206489Athripsodes cinereus3False00
206491Ceraclea alboguttata3False00
206492Ceraclea annulicornis3False00
206493Ceraclea dissimilis3False00
206495Ceraclea fulva3False00
206496Ceraclea nigronervosa4False00
206497Ceraclea perplexa0False00
206498Ceraclea senilis0False00
206499Erotesis baltica0False00
206501Mystacides azurea3False00
206502Mystacides longicornis3False00
206503Mystacides nigra3False00
206505Oecetis lacustris4False00
206506Oecetis notata0False00
206507Oecetis ochracea3False00
206508Oecetis testacea0False00
206509Setodes argentipunctellus0False00
208262Calopteryx splendens3False00
208263Calopteryx virgo3False00
208269Platycnemis pennipes3False00
208270Pyrrhosoma nymphula2False00
208271Erythromma najas3False00
208279Enallagma cyathigerum2False00
208294Brachytron pratense0False00
208297Onychogomphus forcipatus2False00
208298Cordulegaster boltonii3False00
208299Cordulia aenea0False00
219030Argyroneta aquatica0False00
225478Piscicola geometra3False00
225481Hemiclepsis marginata3False00
225483Haemopis sanguisuga0False00
225484Erpobdella octoculata2False00
225942Ameletus inopinatus3False00
225943Acentrella lapponica0False00
225944Baetis muticus2False00
225945Baetis buceratus2False00
225947Baetis fuscatus4False00
225948Baetis liebenauae0False00
225949Baetis macani0False00
225950Baetis rhodani2False00
225952Baetis subalpinus0False00
225954Baetis vernus2False00
225955Centroptilum luteolum3False00
225956Cloeon dipterum2False00
225957Cloeon inscriptum0False00
225958Cloeon praetextum0False00
225960Cloeon simile2False00
225961Nigrobaetis digitatus0False00
225962Nigrobaetis niger3False00
225963Procloeon bifidum2False00
225965Caenis horaria3False00
225966Caenis lactea0False00
225967Caenis luctuosa4False00
225969Caenis rivulorum2False00
225970Caenis robusta3False00
225971Ephemerella aurivillii0False00
225972Ephemerella mucronata3False00
225973Serratella ignita2False00
225975Ephemera danica3False00
225977Ephemera vulgata3False00
225978Arthroplea congener0False00
225980Heptagenia dalecarlica0False00
225981Kageronia fuscogrisea3False00
225983Heptagenia sulphurea3False00
225984Paracinygmula joernensis0False00
225991Metretopus alter0False00
225992Metretopus borealis0False00
225996Siphlonurus aestivalis3False00
225997Siphlonurus alternatus0False00
225999Siphlonurus lacustris2False00
226002Dina lineata2False00
226003Erpobdella testacea3False00
226004Glossiphonia complanata1False00
226006Helobdella stagnalis3False00
226007Theromyzon maculosum4False00
226008Theromyzon tessulatum3False00
226009Amphinemura borealis0False00
226010Amphinemura standfussi2False00
226011Amphinemura sulcicollis3False00
226012Arcynopteryx compacta5False00
226013Brachyptera risi2False00
226017Capnopsis schilleri0False00
226018Dinocras cephalotes0False00
226019Diura bicaudata3False00
226020Diura nanseni0False00
226022Isoperla difformis3False00
226023Isoperla grammatica1False00
226024Isoperla obscura0False00
226025Leuctra digitata2False00
226026Leuctra fusca3False00
226027Leuctra hippopus4False00
226028Leuctra nigra2False00
226030Nemoura avicularis2False00
226031Nemoura cinerea2False00
226035Nemurella pictetii0False00
226036Perlodes dispar2False00
226037Protonemura meyeri0False00
226038Siphonoperla burmeisteri0False00
226039Taeniopteryx nebulosa2False00
226040Sialis fuliginosa1False00
226041Sialis lutaria2False00
226042Sialis morio0False00
226043Sialis sordida0False00
226069Velia caprai0False00
226082Ranatra linearis0False00
226118Aphelocheirus aestivalis3False00
232127Sialis sibirica0False00
233396Asellus aquaticus3False00
233408Monoporeia affinis0False00
233487Gammarus duebeni0False00
233571Pallasea quadrispinosa0False00
233833Pacifastacus leniusculus0False00
234368Gammarus lacustris0False00
234369Gammarus pulex3False00
261293Nepa cinerea0False00
264135Mysis relicta0False00
3000107Oligochaeta0False00
3000188Lepidoptera0False00
4000006Hydrozoa0False00
4000150Turbellaria0False00
5000017Nematomorpha0False00
5000021Nematoda0False00
6000558Limnephilini0False00
6004835Hydrachnidiae0False00
Shredders_IShredders_I vikt för bottenfaunaINTTaxonWeight 502
Taxon IdTaxonnamnViktvärdeInkludera underliggande taxaMinstorlekMaxstorlekKommentar
1000353Eristalis0False00
1001845Rhyacophila0False00
1001846Glossosoma0False00
1001847Agapetus0False00
1001848Agraylea0False00
1001849Hydroptila0False00
1001850Ithytrichia0False00
1001851Orthotrichia0False00
1001852Oxyethira0False00
1001854Tricholeiochiton0False00
1001862Cyrnus0False00
1001863Holocentropus0False00
1001865Plectrocnemia0False00
1001866Polycentropus0False00
1001872Agrypnia3False00
1001875Oligotricha3False00
1001884Apatania0False00
1001887Chaetopteryx6False00
1001890Anabolia5False00
1001895Grammotaulius6False00
1001897Limnephilus5False00
1001901Halesus7False00
1001905Potamophylax6False00
1001918Athripsodes5False00
1001919Ceraclea5False00
1001922Mystacides2False00
1001925Triaenodes5False00
1001926Ylodes0False00
1002303Lestes0False00
1002309Coenagrion0False00
1002311Ischnura0False00
1002312Aeshna0False00
1002318Ophiogomphus0False00
1002322Somatochlora0False00
1002324Leucorrhinia0False00
1002325Libellula0False00
1002326Orthetrum0False00
1002327Sympetrum0False00
1002405Noterus0False00
1002409Hydroglyphus0False00
1002410Hyphydrus0False00
1002411Hygrotus0False00
1002413Hydroporus0False00
1002414Porhydrus0False00
1002415Graptodytes0False00
1002416Oreodytes0False00
1002417Suphrodytes0False00
1002418Deronectes0False00
1002419Scarodytes0False00
1002420Nebrioporus0False00
1002421Stictotarsus0False00
1002422Copelatus0False00
1002423Platambus0False00
1002424Agabus0False00
1002425Ilybius0False00
1002426Rhantus0False00
1002427Colymbetes0False00
1002428Laccophilus0False00
1002429Hydaticus0False00
1002430Graphoderus0False00
1002431Acilius0False00
1002432Dytiscus0False00
1002434Gyrinus0False00
1002437Helophorus0False00
1002439Hydrochus0False00
1002440Spercheus0False00
1002441Berosus1False00
1002442Chaetarthria0False00
1002444Anacaena0False00
1002445Laccobius1False00
1002446Helochares0False00
1002447Enochrus1False00
1002449Hydrobius0False00
1002454Cercyon3False00
1002483Ochthebius0False00
1002484Hydraena0False00
1002485Limnebius0False00
1002804Elodes2False00
1002805Microcara0False00
1002806Cyphon0False00
1002807Prionocyphon0False00
1002808Scirtes0False00
1002854Stenelmis0False00
1002855Elmis0False00
1002856Esolus0False00
1002857Oulimnius0False00
1002858Limnius0False00
1002859Normandia0False00
1002860Riolus0False00
1002861Dryops0False00
100294Anisus spirorbis3False00
100295Anisus vorticulus3False00
1003409Donacia0False00
1003410Plateumaris0False00
100369Aplexa hypnorum2False00
100407Astacus astacus0False00
100412Atherix ibis0False00
100475Beraeodes minutus0False00
100482Bithynia leachii0False00
1004953Hydrobia0False00
1004955Potamopyrgus2False00
100502Brachycercus harrisella0False00
100505Brachyptera braueri0False00
100507Branchinecta paludosa0False00
1005133Pisidium0False00
1005134Sphaerium0False00
1005153Anodonta0False00
1005155Unio0False00
1006643Gyraulus2False00
1006655Lymnaea4False00
1006660Planorbis2False00
1006662Radix2False00
1006663Stagnicola2False00
1006898Ptychoptera5False00
1006960Baetis0False00
1006966Caenis0False00
1006967Ephemerella0False00
1006969Ephemera0False00
1006974Rhithrogena0False00
1006975Leptophlebia0False00
1006976Paraleptophlebia0False00
1006979Parameletus0False00
1006984Glossiphonia0False00
1006987Amphinemura2False00
1006989Brachyptera0False00
1006990Capnia6False00
1006994Isogenus0False00
1006995Isoperla1False00
1006996Leuctra3False00
1006997Nemoura7False00
1007000Protonemura5False00
1007001Siphonoperla0False00
1007002Taeniopteryx5False00
1007003Sialis0False00
1007008Sisyra0False00
1007033Mesovelia0False00
1007035Hydrometra0False00
1007036Microvelia0False00
1007054Notonecta0False00
1008202Isoptena0False00
100880Ecclisopteryx dalecarlica1False00
100922Esolus angustatus0False00
1009301Chironomus0False00
1009327Gammarus6False00
1009452Argulus0False00
100988Gammaracanthus lacustris0False00
101018Gyraulus crista2False00
101019Gyraulus laevis2False00
101020Gyraulus riparius0False00
101063Kageronia orbiticola0False00
101076Hirudo medicinalis0False00
101098Hydropsyche contubernalis0False00
101099Hydropsyche saxonica0False00
101132Ibisia marginata0False00
101147Isogenus nubecula0False00
101148Isoptena serricornis0False00
101190Lepidurus apus0False00
101191Lepidurus arcticus0False00
101268Margaritifera margaritifera0False00
101269Marstoniopsis insubrica0False00
101338Molanna albicans0False00
101339Molanna submarginalis0False00
1013477Chaoborus0False00
101367Myxas glutinosa0False00
1013727Phalacrocera0False00
1013728Triogma0False00
1014057Dixa0False00
101407Normandia nitens0False00
1014073Pericoma0False00
101435Odontocerum albicorne3False00
101614Polyartemia forcipata0False00
101634Prosopistoma pennigerum0False00
101719Riolus cupreus0False00
101765Segmentina nitida0False00
101767Semblis atrata0False00
101768Semblis phalaenoides0False00
101785Siphlonurus armatus0False00
101817Omphiscola glabra0False00
101823Stenelmis canaliculata0False00
101868Sympecma fusca0False00
101882Tanymastix stagnalis0False00
101922Tricholeiochiton fagesii0False00
101956Valvata macrostoma0False00
101957Valvata piscinalis0False00
101958Valvata sibirica0False00
101961Velia saulii0False00
101977Xanthoperla apicalis0False00
102879Baetis scambus0False00
102881Caenis macrura0False00
102883Ephemera glaucops0False00
102885Beraea maura7False00
102886Ceraclea excisa0False00
102887Crunoecia irrorata3False00
102893Tinodes pallidulus0False00
102894Wormaldia occipitalis0False00
102905Leptocerus tineiformis5False00
102906Oecetis furva5False00
102921Gomphus vulgatissimus0False00
103705Orectochilus villosus0False00
105077Elmis aenea0False00
105078Oulimnius tuberculatus0False00
105079Oulimnius troglodytes0False00
105080Limnius volckmari1False00
106606Theodoxus fluviatilis0False00
106607Acroloxus lacustris0False00
106608Ancylus fluviatilis0False00
106610Anisus vortex3False00
106611Bathyomphalus contortus3False00
106614Galba truncatula3False00
106615Gyraulus acronicus2False00
106616Gyraulus albus2False00
106618Hippeutis complanatus2False00
106619Lymnaea stagnalis4False00
106621Physa fontinalis2False00
106622Physella acuta2False00
106624Planorbarius corneus2False00
106629Radix balthica2False00
106630Radix labiata3False00
106631Stagnicola corvus2False00
106633Stagnicola palustris0False00
106634Dreissena polymorpha0False00
106635Musculium lacustre0False00
106653Bithynia tentaculata0False00
106658Valvata cristata0False00
106659Viviparus contectus0False00
106660Viviparus fasciatus0False00
2000033Spongillidae0False00
2000162Planariidae0False00
2000164Dendrocoelidae0False00
2000554Piscicolidae0False00
2000555Glossiphoniidae0False00
2000556Hirudinidae0False00
2000557Erpobdellidae0False00
2000577Neritidae0False00
2000580Viviparidae0False00
2000583Valvatidae0False00
2000585Hydrobiidae0False00
2000658Lymnaeidae2False00
2000659Physidae0False00
2000660Planorbidae3False00
2000706Unionidae0False00
2000859Ephemeridae0False00
2000860Caenidae0False00
2000861Heptageniidae0False00
2000862Ephemerellidae0False00
2000863Leptophlebiidae0False00
2000864Siphlonuridae0False00
2000865Baetidae0False00
2000868Lestidae0False00
2000869Platycnemididae0False00
2000870Coenagrionidae0False00
2000872Aeshnidae0False00
2000873Gomphidae0False00
2000874Cordulegastridae0False00
2000875Corduliidae0False00
2000876Libellulidae0False00
2000880Perlodidae0False00
2000882Chloroperlidae1False00
2000883Taeniopterygidae0False00
2000884Nemouridae7False00
2000885Capniidae6False00
2000886Leuctridae3False00
2000936Mesoveliidae0False00
2000938Hydrometridae0False00
2000939Gerridae0False00
2000942Nepidae0False00
2000943Corixidae0False00
2000945Aphelocheiridae0False00
2000946Notonectidae0False00
2001010Haliplidae1False00
2001012Dytiscidae0False00
2001013Gyrinidae0False00
2001017Helophoridae0False00
2001019Hydrochidae0False00
2001020Spercheidae0False00
2001021Hydrophilidae3False00
2001024Hydraenidae0False00
2001031Clambidae0False00
2001033Scirtidae5False00
2001038Elmidae0False00
2001039Dryopidae0False00
2001102Chrysomelidae0False00
2001107Curculionidae10False00
2001111Sialidae0False00
2001185Hydropsychidae0False00
2001187Polycentropodidae0False00
2001188Psychomyiidae10False00
2001189Philopotamidae0False00
2001190Glossosomatidae0False00
2001191Hydroptilidae0False00
2001192Rhyacophilidae0False00
2001193Goeridae0False00
2001194Limnephilidae5False00
2001195Brachycentridae0False00
2001196Lepidostomatidae10False00
2001197Phryganeidae0False00
2001198Leptoceridae0False00
2001199Molannidae0False00
2001200Beraeidae0False00
2001201Sericostomatidae10False00
2001202Odontoceridae3False00
2001275Tipulidae7False00
2001277Limoniidae0False00
2001288Psychodidae1False00
2001298Culicidae0False00
2001300Simuliidae0False00
2001301Ceratopogonidae0False00
2001302Chironomidae0False00
2001303Brachycera0False00
2001309Tabanidae0False00
2001319Empididae0False00
2001321Dolichopodidae0False00
2001360Sciomyzidae0False00
2001371Ephydridae5False00
2001373Muscidae0False00
2001557Astacidae0False00
2001595Asellidae0False00
2001688Gammaridae0False00
2003990Hygrobiidae0False00
206294Rhyacophila fasciata0False00
206295Rhyacophila nubila0False00
206297Glossosoma intermedium0False00
206314Ithytrichia lamellaris0False00
206331Philopotamus montanus0False00
206333Wormaldia subnigra0False00
206334Chimarra marginata0False00
206335Lype phaeopa0False00
206336Lype reducta0False00
206337Psychomyia pusilla0False00
206339Tinodes waeneri0False00
206340Ecnomus tenellus0False00
206341Cyrnus crenaticornis0False00
206342Cyrnus flavidus0False00
206343Cyrnus insolutus0False00
206344Cyrnus trimaculatus0False00
206345Holocentropus dubius0False00
206346Holocentropus insignis0False00
206347Holocentropus picicornis0False00
206348Holocentropus stagnalis0False00
206349Neureclipsis bimaculata0False00
206351Plectrocnemia conspersa0False00
206352Polycentropus flavomaculatus0False00
206353Polycentropus irroratus0False00
206354Cheumatopsyche lepida0False00
206355Ceratopsyche nevae0False00
206356Ceratopsyche silfvenii0False00
206357Hydropsyche angustipennis0False00
206359Hydropsyche pellucidula0False00
206361Hydropsyche siltalai0False00
206362Arctopsyche ladogensis0False00
206363Agrypnetes crassicornis0False00
206372Oligostomis reticulata2False00
206375Phryganea bipunctata2False00
206376Phryganea grandis2False00
206379Trichostegia minor2False00
206380Brachycentrus subnubilus0False00
206381Micrasema gelidum0False00
206382Micrasema setiferum5False00
206384Lepidostoma hirtum2False00
206385Ironoquia dubia10False00
206411Glyphotaelius pellucidus6False00
206457Nemotaulius punctatolineatus0False00
206458Phacopteryx brevipennis5False00
206463Hydatophylax infumatus7False00
206464Micropterna lateralis6False00
206465Micropterna sequax6False00
206471Stenophylax permistus5False00
206472Goera pilosa0False00
206473Silo pallipes0False00
206475Beraea pullata2False00
206478Notidobia ciliaris10False00
206479Sericostoma personatum9False00
206482Molanna angustata0False00
206483Molanna nigra0False00
206485Molannodes tinctus0False00
206486Adicella reducta8False00
206487Athripsodes albifrons5False00
206488Athripsodes aterrimus5False00
206489Athripsodes cinereus3False00
206491Ceraclea alboguttata0False00
206492Ceraclea annulicornis0False00
206493Ceraclea dissimilis5False00
206495Ceraclea fulva0False00
206496Ceraclea nigronervosa0False00
206497Ceraclea perplexa0False00
206498Ceraclea senilis0False00
206499Erotesis baltica10False00
206501Mystacides azurea2False00
206502Mystacides longicornis2False00
206503Mystacides nigra2False00
206505Oecetis lacustris0False00
206506Oecetis notata0False00
206507Oecetis ochracea0False00
206508Oecetis testacea0False00
206509Setodes argentipunctellus0False00
208262Calopteryx splendens0False00
208263Calopteryx virgo0False00
208269Platycnemis pennipes0False00
208270Pyrrhosoma nymphula0False00
208271Erythromma najas0False00
208279Enallagma cyathigerum0False00
208294Brachytron pratense0False00
208297Onychogomphus forcipatus0False00
208298Cordulegaster boltonii0False00
208299Cordulia aenea0False00
219030Argyroneta aquatica0False00
225478Piscicola geometra0False00
225481Hemiclepsis marginata0False00
225483Haemopis sanguisuga0False00
225484Erpobdella octoculata0False00
225942Ameletus inopinatus0False00
225943Acentrella lapponica0False00
225944Baetis muticus0False00
225945Baetis buceratus0False00
225947Baetis fuscatus0False00
225948Baetis liebenauae0False00
225949Baetis macani0False00
225950Baetis rhodani0False00
225952Baetis subalpinus0False00
225954Baetis vernus0False00
225955Centroptilum luteolum0False00
225956Cloeon dipterum0False00
225957Cloeon inscriptum0False00
225958Cloeon praetextum0False00
225960Cloeon simile0False00
225961Nigrobaetis digitatus0False00
225962Nigrobaetis niger0False00
225963Procloeon bifidum0False00
225965Caenis horaria0False00
225966Caenis lactea0False00
225967Caenis luctuosa0False00
225969Caenis rivulorum0False00
225970Caenis robusta0False00
225971Ephemerella aurivillii1False00
225972Ephemerella mucronata0False00
225973Serratella ignita0False00
225975Ephemera danica0False00
225977Ephemera vulgata0False00
225978Arthroplea congener0False00
225980Heptagenia dalecarlica0False00
225981Kageronia fuscogrisea0False00
225983Heptagenia sulphurea0False00
225984Paracinygmula joernensis0False00
225991Metretopus alter0False00
225992Metretopus borealis0False00
225996Siphlonurus aestivalis0False00
225997Siphlonurus alternatus0False00
225999Siphlonurus lacustris0False00
226002Dina lineata0False00
226003Erpobdella testacea0False00
226004Glossiphonia complanata0False00
226006Helobdella stagnalis0False00
226007Theromyzon maculosum0False00
226008Theromyzon tessulatum0False00
226009Amphinemura borealis2False00
226010Amphinemura standfussi2False00
226011Amphinemura sulcicollis2False00
226012Arcynopteryx compacta0False00
226013Brachyptera risi0False00
226017Capnopsis schilleri6False00
226018Dinocras cephalotes0False00
226019Diura bicaudata0False00
226020Diura nanseni0False00
226022Isoperla difformis1False00
226023Isoperla grammatica1False00
226024Isoperla obscura1False00
226025Leuctra digitata3False00
226026Leuctra fusca3False00
226027Leuctra hippopus3False00
226028Leuctra nigra3False00
226030Nemoura avicularis7False00
226031Nemoura cinerea7False00
226035Nemurella pictetii2False00
226036Perlodes dispar0False00
226037Protonemura meyeri5False00
226038Siphonoperla burmeisteri0False00
226039Taeniopteryx nebulosa2False00
226040Sialis fuliginosa0False00
226041Sialis lutaria0False00
226042Sialis morio0False00
226043Sialis sordida0False00
226069Velia caprai0False00
226082Ranatra linearis0False00
226118Aphelocheirus aestivalis0False00
232127Sialis sibirica0False00
233396Asellus aquaticus3False00
233408Monoporeia affinis0False00
233487Gammarus duebeni5False00
233571Pallasea quadrispinosa0False00
233833Pacifastacus leniusculus0False00
234368Gammarus lacustris5False00
234369Gammarus pulex6False00
261293Nepa cinerea0False00
264135Mysis relicta0False00
3000107Oligochaeta0False00
3000188Lepidoptera8False00
4000006Hydrozoa0False00
4000150Turbellaria0False00
5000017Nematomorpha0False00
5000021Nematoda2False00
6000558Limnephilini0False00
6004835Hydrachnidiae0False00
TDIsTrofiskt diatome-index för påväxtkiselalger, se sidan Kiselalger i svenska sötvattenDECIMALTaxonWeight
TDIvTrofiskt diatome-index för påväxtkiselalger, se sidan Kiselalger i svenska sötvattenINTTaxonWeight
TMI_ITMI indikatorvärde för indikatorart för MakrofyterINTTaxonWeight 105
Taxon IdTaxonnamnViktvärdeInkludera underliggande taxaMinstorlekMaxstorlekKommentar
1077Najas flexilis1False00
1241Pilularia globulifera9False00
1283Potamogeton rutilus4False00
1875Crassula aquatica7False00
1896Lythrum portula7False00
1903Potamogeton compressus5False00
1904Potamogeton friesii2False00
2094Fissidens fontanus8False00
219564Elodea canadensis4False00
219565Elodea nuttallii6False00
219569Lemna gibba1False00
219570Lemna minor4False00
219572Lemna trisulca3False00
219583Potamogeton alpinus8False00
219584Potamogeton berchtoldii8False00
219587Potamogeton crispus3False00
219588Stuckenia filiformis8False00
219590Potamogeton gramineus8False00
219591Potamogeton lucens4False00
219592Potamogeton natans7False00
219593Potamogeton obtusifolius6False00
219594Stuckenia pectinata2False00
219595Potamogeton perfoliatus8False00
219597Potamogeton praelongus7False00
219598Potamogeton pusillus2False00
219605Sagittaria natans7False00
219606Sagittaria sagittifolia7False00
219609Spirodela polyrhiza2False00
219611Stratiotes aloides3False00
219614Zannichellia palustris3False00
219826Hottonia palustris4False00
220008Callitriche cophocarpa8False00
220532Isoëtes echinospora8False00
220604Subularia aquatica8False00
220808Limosella aquatica8False00
220832Myriophyllum alterniflorum9False00
220991Hydrocharis morsus-ranae3False00
221392Alopecurus aequalis8False00
221524Elatine hydropiper7False00
221526Elatine triandra7False00
221527Eleocharis acicularis8False00
221539Lobelia dortmanna9False00
221553Nuphar lutea8False00
221590Isoëtes lacustris9False00
221610Callitriche hamulata10False00
221611Callitriche hermaphroditica6False00
221612Callitriche palustris8False00
221733Nymphaea alba8False00
221737Oenanthe aquatica6False00
221782Plantago uniflora8False00
221852Utricularia intermedia9False00
221853Utricularia minor6False00
221856Utricularia vulgaris8False00
221909Persicaria amphibia6False00
221949Hippuris vulgaris7False00
222108Nuphar pumila7False00
222389Ceratophyllum demersum6False00
222488Glyceria fluitans7False00
222527Juncus bulbosus8False00
222681Sparganium angustifolium9False00
222685Sparganium gramineum8False00
222888Ranunculus aquatilis2False00
222893Ranunculus circinatus2False00
222894Ranunculus confervoides10False00
222911Ranunculus peltatus8False00
222918Ranunculus reptans8False00
223346Myriophyllum sibiricum6False00
223347Myriophyllum spicatum3False00
223348Myriophyllum verticillatum3False00
225236Chara aspera2False00
225242Chara contraria2False00
225244Chara globularis6False00
225256Nitella flexilis10False00
225259Nitella opaca10False00
230542Drepanocladus aduncus7False00
233265Bryum pseudotriquetrum10False00
235061Chara virgata8False00
235063Nitella wahlbergiana7False00
2387Pseudobryum cinclidioides8False00
2641Ricciocarpos natans2False00
2645Riccia fluitans2False00
2660Fontinalis antipyretica8False00
2661Fontinalis hypnoides6False00
2662Fontinalis dalecarlica10False00
2700Sarmentypnum trichophyllum10False00
2701Sarmentypnum exannulatum8False00
2703Warnstorfia fluitans10False00
2706Sarmentypnum tundrae8False00
2710Drepanocladus longifolius8False00
2712Drepanocladus sordidus7False00
2715Scorpidium scorpioides10False00
2716Calliergon cordifolium7False00
2717Calliergon giganteum9False00
2719Calliergon megalophyllum8False00
2723Calliergonella cuspidata8False00
2733Drepanocladus polygamus8False00
2744Leptodictyum riparium8False00
2750Rhynchostegium riparioides9False00
2886Sphagnum cuspidatum10False00
2896Sphagnum platyphyllum8False00
2898Sphagnum subsecundum10False00
2900Sphagnum auriculatum8False00
328Chara hispida1False00
332Chara rudis6False00
334Chara tomentosa7False00
TMI_VTMI viktfaktor för indikatorart för MakrofyterDECIMALTaxonWeight 105
Taxon IdTaxonnamnViktvärdeInkludera underliggande taxaMinstorlekMaxstorlekKommentar
1077Najas flexilis0,9False00
1241Pilularia globulifera0,5False00
1283Potamogeton rutilus0,7False00
1875Crassula aquatica0,8False00
1896Lythrum portula0,9False00
1903Potamogeton compressus0,8False00
1904Potamogeton friesii0,8False00
2094Fissidens fontanus1,0False00
219564Elodea canadensis0,7False00
219565Elodea nuttallii0,6False00
219569Lemna gibba0,3False00
219570Lemna minor0,8False00
219572Lemna trisulca0,7False00
219583Potamogeton alpinus0,9False00
219584Potamogeton berchtoldii0,9False00
219587Potamogeton crispus0,7False00
219588Stuckenia filiformis0,7False00
219590Potamogeton gramineus0,9False00
219591Potamogeton lucens0,7False00
219592Potamogeton natans0,8False00
219593Potamogeton obtusifolius0,8False00
219594Stuckenia pectinata0,7False00
219595Potamogeton perfoliatus0,8False00
219597Potamogeton praelongus0,8False00
219598Potamogeton pusillus0,7False00
219605Sagittaria natans0,8False00
219606Sagittaria sagittifolia0,8False00
219609Spirodela polyrhiza0,7False00
219611Stratiotes aloides0,8False00
219614Zannichellia palustris0,8False00
219826Hottonia palustris0,9False00
220008Callitriche cophocarpa1,0False00
220532Isoëtes echinospora0,9False00
220604Subularia aquatica0,9False00
220808Limosella aquatica0,8False00
220832Myriophyllum alterniflorum0,9False00
220991Hydrocharis morsus-ranae0,7False00
221392Alopecurus aequalis0,8False00
221524Elatine hydropiper0,9False00
221526Elatine triandra0,9False00
221527Eleocharis acicularis0,8False00
221539Lobelia dortmanna0,9False00
221553Nuphar lutea0,9False00
221590Isoëtes lacustris0,9False00
221610Callitriche hamulata1,0False00
221611Callitriche hermaphroditica0,7False00
221612Callitriche palustris0,9False00
221733Nymphaea alba0,9False00
221737Oenanthe aquatica0,8False00
221782Plantago uniflora0,8False00
221852Utricularia intermedia0,9False00
221853Utricularia minor0,9False00
221856Utricularia vulgaris0,8False00
221909Persicaria amphibia0,7False00
221949Hippuris vulgaris0,8False00
222108Nuphar pumila0,9False00
222389Ceratophyllum demersum0,8False00
222488Glyceria fluitans0,8False00
222527Juncus bulbosus0,9False00
222681Sparganium angustifolium0,9False00
222685Sparganium gramineum0,9False00
222888Ranunculus aquatilis0,5False00
222893Ranunculus circinatus0,7False00
222894Ranunculus confervoides0,9False00
222911Ranunculus peltatus0,9False00
222918Ranunculus reptans0,9False00
223346Myriophyllum sibiricum0,9False00
223347Myriophyllum spicatum0,7False00
223348Myriophyllum verticillatum0,6False00
225236Chara aspera0,5False00
225242Chara contraria0,6False00
225244Chara globularis0,9False00
225256Nitella flexilis1,0False00
225259Nitella opaca1,0False00
230542Drepanocladus aduncus0,8False00
233265Bryum pseudotriquetrum1,0False00
235061Chara virgata1,0False00
235063Nitella wahlbergiana0,9False00
2387Pseudobryum cinclidioides0,8False00
2641Ricciocarpos natans0,8False00
2645Riccia fluitans0,5False00
2660Fontinalis antipyretica0,7False00
2661Fontinalis hypnoides0,9False00
2662Fontinalis dalecarlica0,8False00
2700Sarmentypnum trichophyllum1,0False00
2701Sarmentypnum exannulatum1,0False00
2703Warnstorfia fluitans1,0False00
2706Sarmentypnum tundrae1,0False00
2710Drepanocladus longifolius0,9False00
2712Drepanocladus sordidus1,0False00
2715Scorpidium scorpioides0,9False00
2716Calliergon cordifolium0,9False00
2717Calliergon giganteum0,9False00
2719Calliergon megalophyllum1,0False00
2723Calliergonella cuspidata0,4False00
2733Drepanocladus polygamus1,0False00
2744Leptodictyum riparium0,9False00
2750Rhynchostegium riparioides1,0False00
2886Sphagnum cuspidatum1,0False00
2896Sphagnum platyphyllum0,9False00
2898Sphagnum subsecundum1,0False00
2900Sphagnum auriculatum0,4False00
328Chara hispida0,4False00
332Chara rudis0,6False00
334Chara tomentosa0,6False00
TPI_ITPI_I vikt för indikatorartINTTaxonWeight 196
Taxon IdTaxonnamnViktvärdeInkludera underliggande taxaMinstorlekMaxstorlekKommentar
1010240Planktolyngbya3True00
1010267Cyanodictyon3True00
1010272Anabaena2False00
1010276Aphanizomenon3True00
1010298Chrysochromulina-2True00
1010312Chrysococcus-2True00
1010316Kephyrion-3True00
1010325Spiniferomonas-2True00
1010370Stephanodiscus2True00
1010371Cyclotella-2False010
1010525Cryptomonas2True400
1010606Gymnodinium-3False010
1010668Phacus3True00
1010732Lagerheimia2True00
1010743Coenocystis-2True00
1010744Coelastrum3True00
1010757Actinastrum2True00
1010772Chlamydocapsa-2True00
1015206Gloeocystis-2True00
1015260Pseudokephyrion-3True00
1016208Kephyriopsis-3True00
1016289Dolichospermum2False00
236768Planktothrix agardhii2True00
236781Limnothrix planctonica3True00
236782Limnothrix redekei3True00
236786Pseudanabaena limnetica2True00
236821Microcystis aeruginosa3True00
236823Microcystis flos-aquae3True00
236830Microcystis wesenbergii3True00
236831Microcystis viridis3True00
236847Merismopedia tenuissima-2True00
236905Dolichospermum crassum3True00
236908Dolichospermum flos-aquae2True00
236909Dolichospermum heterosporum2True00
236913Dolichospermum macrosporum2True00
236915Dolichospermum planctonicum2True00
236916Dolichospermum smithii2True00
236917Dolichospermum solitarium2True00
236918Dolichospermum spiroides3True00
237041Dinobryon borgei-2True00
237042Dinobryon cylindricum-3True00
237046Dinobryon pediforme-3True00
237051Chrysolykos planctonicus-2True00
237059Chrysidiastrum catenatum-2True00
237080Bitrichia chodatii-2True00
237082Stichogloea doederleinii-2True00
237095Mallomonas akrokomos-2True00
237105Mallomonas hamata-3True00
237117Mallomonas tonsurata-1True00
237227Cyclotella antiqua-2True010
237228Cyclotella atomus-2True00
237229Cyclotella hakanssoniae-2True010
237230Cyclotella comensis-2True00
237231Cyclotella distinguenda-2True010
237232Cyclotella glomerata-2True00
237234Cyclotella meneghiniana-2True010
237235Cyclotella ocellata-2True010
237236Cyclotella planctonica-2True010
237238Cyclotella radiosa-2True010
237239Cyclotella schumannii-2True010
237240Cyclotella socialis-2True010
237241Cyclotella stelligera-2True010
237242Cyclotella striata-2True010
237243Cyclotella wulfiae-2True010
237244Cyclotella caspia-2True010
237245Cyclotella cryptica-2True010
237392Aulacoseira alpigena-2True00
237393Aulacoseira ambigua1True00
237396Aulacoseira granulata2True00
237400Aulacoseira subarctica1True00
238014Fragilaria crotonensis2True00
238071Rhodomonas lacustris-1True00
238191Peridinium inconspicuum-1True00
238301Ceratium furcoides2True00
238322Gymnodinium abbreviatum-3True010
238323Gymnodinium aeruginosum-3True010
238324Gymnodinium albulum-3True010
238325Gymnodinium arcticum-3True010
238326Gymnodinium aureolum-3True010
238327Gymnodinium catenatum-3True010
238328Gymnodinium chlorophorum-3True010
238329Gymnodinium conicum-3True010
238330Gymnodinium endofasciculum-3True010
238331Gymnodinium filum-3True010
238332Gymnodinium fissum-3True010
238333Gymnodinium fuscum-3True010
238335Gymnodinium gracile-3True010
238336Gymnodinium gracilentum-3True010
238337Gymnodinium helveticum-3True010
238338Gymnodinium heterostriatum-3True010
238339Gymnodinium irregulare-3True010
238340Gymnodinium lacustre-3True010
238341Gymnodinium lantzschii-3True010
238342Gymnodinium latum-3True010
238343Gymnodinium lebourae-3True010
238344Gymnodinium lohmannii-3True010
238345Gymnodinium nolleri-3True010
238346Gymnodinium ostenfeldii-3True010
238347Gymnodinium pigmentosum-3True010
238348Gymnodinium pseudonoctiluca-3True010
238349Gymnodinium pygmaeum-3True010
238350Gymnodinium rhomboides-3True010
238351Gymnodinium rubrocinctum-3True010
238352Gymnodinium rubrum-3True010
238353Gymnodinium semidivisum-3True010
238354Gymnodinium simplex-3True010
238356Gymnodinium stellatum-3True010
238357Gymnodinium verruculosum-3True010
238358Gymnodinium vestifici-3True010
238359Gymnodinium wulffii-3True010
238728Pediastrum privum2True00
238732Micractinium pusillum2True00
238757Monoraphidium griffithii-2True00
238759Monoraphidium minutum2True00
238788Treubaria triappendiculata3True00
238826Tetrastrum staurogeniaeforme2True00
238833Mucidosphaerium pulchellum1True00
238835Hindakia tetrachotoma1True00
238856Desmodesmus spinosus2True00
238866Quadricoccus ellipticus3True00
238897Dimorphococcus lunatus1True00
245178Aulacoseira granulata var. angustissima3True00
245182Gymnodinium sanguineum-3True010
245183Gymnodinium vestificii-3True010
248625Plagioselmis nannoplanctica-1True00
248654Closterium acutum var. variabile1True00
248670Actinocyclus normanii var. subsalsus3True00
248673Gymnodinium halophilum-3True010
256790Cyclotella bodanica-2True010
256793Cyclotella catenata-2True010
256794Cyclotella comta-2True010
256796Cyclotella iris-2True010
256800Cyclotella operculata-2True010
256801Cyclotella rossii-2True010
256827Tabellaria flocculosa var. teilingii-3True00
256848Closterium limneticum1True00
256939Staurastrum chaetoceras2True00
256964Staurastrum lunatum-2True00
256979Staurastrum smithii2True00
256982Staurastrum tetracerum1True00
257012Staurodesmus sellatus-2True00
257418Pseudopediastrum boryanum3True00
257419Pediastrum duplex3True00
257421Stauridium tetras2True00
257424Oocystis submarina var. variabilis-2True00
257517Isthmochloron trispinatum-3True00
257527Tetraëdriella spinigera1True00
257569Stichogloea olivacea-2True00
257592Rhodomonas minuta-1True00
257616Microcystis botrys3True00
257658Dolichospermum compactum2True00
257659Dolichospermum curvum2True00
257660Dolichospermum fuscum2True00
257663Dolichospermum mendotae2True00
257665Dolichospermum mucosum2True00
257668Dolichospermum viguieri2True00
257799Chrysolykos skujae-3True00
257804Dinobryon crenulatum-2True00
257814Dinobryon njakajaurense-3True00
257816Dinobryon sociale var. americanum-3True00
257850Bitrichia longispina-3True00
257851Bitrichia ollula-3True00
257852Bitrichia phaseolus-3True00
257871Gymnodinium cnecoides-3True010
257873Gymnodinium eurytopum-3True010
257874Gymnodinium inversum-3True010
257876Gymnodinium mirabile-3True010
257884Gymnodinium rotundatum-3True010
257885Gymnodinium uberrimum-1True00
257904Diplopsalis acuta3True00
257944Tetraëdron incus1True00
262369Ulnaria ulna2True00
262477Cyclotella costei-2True010
262478Cyclotella kuetzingiana-2True010
262479Cyclotella polymorpha-2True010
262480Cyclotella tripartita-2True010
262708Staurosira berolinensis3True00
263153Anabaena delicatula2True00
263256Gymnodinium corollarium-3True010
263257Gymnodinium triceratium-3True010
263631Anabaena lohammarii2True00
263645Cuspidothrix issatschenkoi3True00
263655Dolichospermum affine2True00
263656Dolichospermum circinale2True00
263657Dolichospermum danicum2True00
263658Dolichospermum farciminiforme2True00
263659Dolichospermum lemmermannii1True00
263660Dolichospermum perturbatum2True00
263661Dolichospermum sigmoideum2True00
263726Planktothrix isothrix1True00
4000172Euglenophyceae3True00
6001045Acutodesmus3True00
6006347Cyclotella delicatula-2True010
6006348Cyclotella meduanae-2True010
6006349Cyclotella pseudocomensis-2True010
6009239Gymnodinium galeatum-3True010