• 716 706 PROVER
  • 12 864 747 MÄTVÄRDEN

Sök data

Sök efter data genom att ange en kombination av tid, plats, dataset och övriga filter i menyerna till vänster, alternativt använd kartan för ditt geografiska urval.

Sökinstruktioner i bild

För att förflytta/ändra sökning i kartan

  1. Kartan används i utgångsläget som sökfilter, se under Välj plats
  2. Håll pekaren över kartan och rulla mushjulet för att zooma in (↑) eller ut (↓) i vald punkt
  3. Dubbelklicka med vänster musknapp för att zooma in på vald punkt
  4. Håll ned Shift + vänster musknapp och rita en rektangel för att zooma in valt område
  5. Håll ned vänster musknapp och drag kartan i valfri riktning för att förflytta den (panorera)