VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV DATA FRÅN DENNA WEBBSIDA SAMT FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Version 02     2016-12-01

Alla data och metadata som Naturvårdsverket, samt Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med de nationella datavärdarna för sjöar och vattendrag, samt jordbruksmark vid SLU som står bakom denna webbplats, publicerar på denna webbsida är att betrakta som allmänna och offentliga, fria att använda för alla utan kostnad. Vid publicering där data från webbplatsen har använts skall dock datakällan anges (se nedan).

Institutionerna för vatten och miljö, samt mark och miljö vis SLU är på uppdrag av Naturvårdsverket, samt Havs- och vattenmyndigheten datavärdar för data som insamlats inom nationell och regional miljöövervakning av sjöar och vattendrag, respektive jordbruksmark. För sjöar och vattendrag ingår även data från samordnad recipientkontroll (SRK) och kalkeffektuppföljning (endast vattenkemi). Kvalitetskontroll, lagring och publicering finansieras av Naturvårdsverket, samt Havs- och vattenmyndigheten. Inom datavärdskap jordbruksmark lagras även data från den nationella jordartkarteringen vilken ägs av Jordbruksverket.

Data som hämtas från oss kan ha olika ägare. Ägare den som har upphovsrätten är normalt den som finansierat respektive undersökning.

Den som publicerar data från denna webbtjänst skall, förutom datum för hämtning av data, alltid ange källa enligt följande:

När Naturvårdsverket äger data anges: "Data som används i projektet/rapporten/etc är hämtade från SLU:s miljödatabas för mark-vatten-miljö. Data har tagits fram inom svensk samordnad miljöövervakning av Naturvårdsverket".

När Havs- och vattenmyndigheten äger data anges: "Data som används i projektet/rapporten/etc är hämtade från SLU:s miljödatabas för mark-vatten-miljö. Data har tagits fram inom svensk samordnad miljöövervakning av Havs- och vattenmyndigheten".

När andra äger data anges: "Data som används i projektet/rapporten/etc är hämtade från från SLU:s miljödatabas för mark-vatten-miljö. Data har tagits fram inom svensk samordnad miljöövervakning av t ex XXX:s vattenvårdsförbund".

Vår ambition är att hålla både data och kringinformation uppdaterad i den takt som data inkommer från våra leverantörer. Vissa kvalitetskontroller måste dock göras före publicering. Vi lämnar ingen garanti för att data är korrekta eller fullständiga, utan respektive dataleverantör/dataägare ansvarar för kvaliteten på datamaterialet. Vi tar dock tacksamt emot kommentarer om tveksamheter eller felaktigheter som användare stöter på för vidare utredning och kontakt med dataleverantör.

Vi kan inte heller garantera att data som finns tillgängliga på denna webbsida exakt återger data som levererats från dataägare/leverantör, t ex beroende på enhetskonverteringar och antal signifikanta siffror.

Om felaktiga eller orimliga data upptäcks är vi tacksamma om ni meddelar oss om detta. Vi välkomnar även förslag på förbättringar.

Naturvårdsverket, samt Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med SLU