Datasök

Sök, granska och ladda ned kemiska, fysikaliska och biologiska data från provtagningar i sjöar och vattendrag. Här ses även indexberäkningar för biologiska prover.

Sammanställda data

Ta fram aggregerade data för regioner, tidsperioder och ämnen

Referensdata

Sök ut data från integrerade referensundersökningar

Nyheter
Om Miljödata MVM

Här kan du söka kvalitetssäkrade mark-, vatten- och miljödata som finns inom två av SLU:s datavärdskap, Sjöar och vattendrag, samt Jordbruksmark.

Datavärdskap sjöar och vattendrag

Nationell datavärd för data som insamlats från sötvatten inom nationell och regional miljöövervakning, samt inom den samordnade recipientkontrollen. Läs mer

Datavärdskap jordbruksmark.

Datavärd för data som insamlats genom nationell och regional miljöövervakning inom programområdena Jordbruksmark och Luft (enligt Naturvårdsverkets indelning). Läs mer

Innehåll

Senaste importdatum

2024-07-19

Antal Prov

1 165 688

Antal mätvärden

19 024 196

Antal stationer (totalt)

49 632