Här kan du söka data från den Regionala pesticiddatabasen - RPD

I regionala pesticiddatabasen (RPD) kan du söka efter bekämpningsmedel från regional miljöövervakning som utförts av bland annat kommuner, länsstyrelser och vattenvårdsförbund runt om i Sverige. Datamaterialet kommer från provtagningar utförda i hela landet. Det är vatten från åar, bäckar, sjöar, brunnar eller vattenverk som analyseras för bekämpningsmedel. Tidigare år inkom material från provtagningar kontinuerligt till databasen, men på senare år mer sporadiskt. Detta gör att det kan saknas material från de senaste åren. I denna databas ingår inte resultat från den löpande, nationella miljöövervakningen då den ligger i databasen: jordbruksvatten.slu.se

Databasen finansieras av Naturvårdsverket och förvaltas av Institutionen för mark och miljö, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Sök
Välj hur data ska sammanställas i listorna på sidan. Börja längst upp och fyll i nedåt.

Mer om undersökningen
RPD

Exakta koordinater
Är du expertanvändare och behöver se exakta provpunkter ställer du frågan om behörighet till datavard.jordbruksmark@slu.se