Innehåll

 • Senaste provdatum: 2024-05-20
 • Första provdatum: 1941-01-04
 • Senaste importdatum av mätvärden: 2024-05-24

Provtagningar per år

Antal prov per provtagningsmedium

Medium Antal prov
Vattendrag629 913
Sjö467 835
Matjord19 800
Övrigt vatten19 482
Ej bestämd12 448
Grundvatten5 023
Alvjord3 724
Gröda2 589
Dräneringsvatten38
Snö28
Regnvatten13
Hav8

Statistik per program

Program Antal prov Antal mätvärden Första provdatum Sista provdatum
Jordbruksmark53 6771 451 2981983-02-162023-07-03
Nationell jordartskartering12 598200 0962011-01-012012-01-01
Sötvatten1 094 62617 237 2601941-01-042024-05-20

Statistik för hela MDMVM

Antal prov 1 160 901
Antal mätvärden 18 938 318
Antal stationer (totalt) 49 098
Antal undersökningar 827
Antal produkter 8
Antal parametrar 272
Antal provtagningsmedium 14

Statistiken senast uppdaterad 2024-05-25 00:00    (3 timmar sedan)

Importer

Senaste uppdateringarna innevarande år:

 • Växtplankton : 2024-05-23
 • Vattenkemi : 2024-05-23
 • Bottenfauna : 2024-05-08
 • Påväxtalger : 2024-05-08
 • Bekämpningsmedel : 2024-05-06
 • Djurplankton : 2024-04-29
 • Makrofyter : 2024-03-28
 • Stormusslor : 2024-02-29

Undersökningar (827)

Följande programområden återfinns i systemet:

 • Jordbruksmark
 • Nationell jordartskartering
 • Sötvatten link External link opens in new window.

Indexberäkningar (43)

Index Förkortning Produkt
Acid Water Indicator Community macroinvertebrate family level scoring systemAWICBottenfauna
Andelen predatorerPredatorerBottenfauna
Andelen shreddersShreddersBottenfauna
Antal påträffade bottenfauna-familjer Antal bottenfauna familjerBottenfauna
Antal taxa för bottenfauna-klassen Gastropoda/snäckorAntal taxa GastroBottenfauna
Antal taxa för bottenfauna-ordningen Ephemeoroptera/dagsländorAntal taxa EphemBottenfauna
Average Score per TaxonASPTBottenfauna
Benthic Quality IndexBQIBottenfauna
DJ-indexDJBottenfauna
Ephemeroptera relativ abundans/Plecoptera relativ abundansEphem RA per Pleco RABottenfauna
Multimetric Index for Lake Acidification 2007MILA 2007Bottenfauna
Multimetric Index for Lake Acidification 2018MILA 2018Bottenfauna
Multimetric Index for Stream AcidificationMISABottenfauna
Plecoptera relativ abundansPleco RABottenfauna
Relativ abundans för bottenfauna-ordningen Diptera/tvåvingarDipt RABottenfauna
Relativ abundans för bottenfauna-ordningen Ephemeroptera/dagsländorEphem RABottenfauna
Relativ abundans för Ephemeroptera, Plecoptera och TrichopteraEphem Pleco Tricho RABottenfauna
Relativ abundans för understammen Crustacea/KräftdjurCrust RABottenfauna
SaprobieindexSaprobieBottenfauna
Totala antalet taxa för Ephemeroptera, Plecoptera och TrichopteraEphem Pleco Tricho taxaBottenfauna
Totalabundans för bottenfauna (individer per ansträngning)Totalabundans per antal bottenfaunaBottenfauna
Totalabundans för bottenfauna (individer per m2)Totalabundans bottenfaunaBottenfauna
Totalabundans för bottenfauna ordningarna dagsländor och Plecoptera/bäcksländorEphem Pleco totalabundansBottenfauna
Totalabundans för bottenfauna-ordningen Ephemeroptera/dagsländorTotalabundans EphemBottenfauna
Makrofyter antal arterMfr arterMakrofyter
Makrofyter TMI-antal arterTMI arterMakrofyter
Trofiskt Makrofytindex (Trophic Macrophyte Index)TMIMakrofyter
Acidity index for diatoms, ACID, surhetsindexACIDPåväxtalger
Antal taxa av fastsittande kiselalgerAntal kiselalger taxaPåväxtalger
Indice de Polluo-sensibilité Spécifique, IPS₂₀IPSPåväxtalger
Procent taxa utan surhetskänslighetsgruppProcent utan surhetsgruppPåväxtalger
Proportion of Pollution Tolerant taxa, %PTProportion of PTPåväxtalger
Relativ abundans av skalhalvor av Achnanthidium minutissimum-gruppenADMIPåväxtalger
Relativ abundans av skalhalvor av släktet EunotiaEUNOPåväxtalger
Relativa abundansen av missbildade skalhalvorMissbildade skalPåväxtalger
Shannons diversitetsindexShannonPåväxtalger
Trophic Diatom Index, TDI₁₀₀TDIPåväxtalger
Andel cyanobakterierAndel cyanobakterierVäxtplankton
Antal arter av växtplanktonAntal växtplankton arterVäxtplankton
Planktontrofiskt indexPTIVäxtplankton
Totalbiovolym av växtplanktonTotalbiovolymVäxtplankton
Totalbiovolym av växtplankton exklusive Gonyostomum semensBiovolym exkl GonyostomumVäxtplankton
Trofiskt Plankton IndexTPIVäxtplankton

Handbok External link opens in new window. och föreskrifter External link opens in new window. som ligger till grund för indexberäkningarna.

Andra förteckningar över innehållet i systemet:

Stationer
Parametrar
Taxonomi
Enheter
Enhetskonvertering
Laboratorier
Uppdragsgivare