Öppna API:er

Åtkomst

Samtliga webbmetoder kräver en säkerhetstoken som ska skickas som parameter till varje anrop. Det finns två typer av säkerhetstokens som är beskrivna i nedan tabell. De allra flesta webbmetoder accepterar en så kallad ”publik ticket” varför de flesta klienter inte behöver anropa SecureTokenService.

Typ av tokenBeskrivningHur får jag denna token?
Publik ticket En statisk access token som kan tilldelas flera användare och sällan ändras. Skapa ett konto i Artdatabankens UserAdmin External link opens in new window. . Logga in i Miljödata MVM. Navigera till sidan "Mina sidor" och anmäl dig som web service användare. Då får du denna säkerhetstoken. Inget godkännande krävs.
Dynamisk, privat token En privat token som tilldelas inloggade användare. Skapa ett konto i Artdatabankens UserAdmin External link opens in new window. . Beställ rollen Tjänstekonsument. Rollen måste godkännas. Logga in i Miljödata MVM. Anropa web service SecurityTokenService med inloggningsuppgifter.

För att få en säkerhetstoken anroppas web service SecureTokenService och metod Login() med ett konto som har tilldelats rollen Tjänstekonsument. Vid lyckad autentisering returneras en säkerhetstoken som kan användas under en begränsad tidsperiod.

Version 2

Swagger

https://miljodata.slu.se/api/docs/index.html

Version 1

Våra öppna API:er gör det möjligt för applikationer att få tillgång till data och funktionalitet som återfinns i Miljödata MVM. Tjänsterna erbjuds som REST och SOAP tjänster och data kan hämtas i JSON eller XML formaten.

Typ av data och information som kan hämtas

 1. Stationsinformation
 2. Observationer och mätvärden
 3. Systemvärden

Våra web services

 1. ObservationsService.svc : stationsinformation, observationer och mätvärden
 2. DomainDefinitionsService.svc : systemvärden såsom enheter och parametrar
 3. SecureTokenService.svc : hanterar autentisering och utlämning av säkerhetstokens

Stationsinformation

REST https://miljodata.slu.se/MVM/ws/ObservationsService.svc/rest
SOAP https://miljodata.slu.se/MVM/ws/ObservationsService.svc

 1. GetSite(siteid) -> en station
 2. GetSitesByEuId(euid) -> en eller flera stationer
 3. GetSitesByName(name) -> en eller flera stationer

Observationer och mätvärden

REST https://miljodata.slu.se/MVM/ws/ObservationsService.svc/rest
SOAP https://miljodata.slu.se/MVM/ws/ObservationsService.svc

Se vidare manualen i PDF.

Systemvärden

REST https://miljodata.slu.se/MVM/ws/DomainDefinitionsService.svc/rest
SOAP https://miljodata.slu.se/MVM/ws/DomainDefinitionsService.svc

 1. GetUnits() -> alla enheter
 2. GetUnit(unitId) -> en enhet
 3. GetUnitByName(name) -> en enhet
 4. GetParameter(parameterCode) -> en parameter
 5. GetParameterList(parameterCategory, onlyMenuParameters) -> en parameterlista

Tokens och autentisering

REST https://miljodata.slu.se/MVM/ws/SecureTokenService.svc/rest
SOAP https://miljodata.slu.se/MVM/ws/SecureTokenService.svc

Notera att SecureTokenService enbart stödjer https.

 1. Login(userName, password) -> en säkerhetstoken
 2. IsValidToken(token) -> en boolean som berättar om en token är giltig eller ej
 3. LogOut(token) -> glöm ej att logga ut din session för att förstöra din temporära säkerhetstoken