Konvertering av kemiska och fysikaliska parametrar

För att förenkla användningen av kemiska och fysikaliska parametrar från provtagningar i sjöar och vattendrag visas de i en standardenhet. Mätvärden inlevererade till datavärdskapet i andra enheter än standardenheten konverteras. Det betyder att mätosäkerhet och kvantifieringsgräns ibland visas i en annan enhet än mätvärdet. Önskas istället originalvärden väljs "Originalvärden i inlevererad enhet" vid nedladdningen. Mätvärden som konverteras behåller antalet värdesiffror med antagandet att avslutande nollor är värdesiffror. I vissa fall återges mätprecisionen bättre av ett bestämt antal värdesiffror. Dessa ses i kolumnen ”Antal värdesiffror”.

Id Parameter Enhet Enhet (Standard) Faktor (Standard) Enhet (Alternativ) Faktor (Alternativ) Antal värdesiffror
8Alk.mekv/lmekv/l1,000000000000
9Asµg/lµg/l1,000000000000
10Camekv/lmg/l20,040000000000mekv/l1,000000000000
11Cdµg/lµg/l1,000000000000
12Clmekv/lmg/l35,450000000000mekv/l1,000000000000
13Coµg/lµg/l1,000000000000
14Crµg/lµg/l1,000000000000
15Cuµg/lµg/l1,000000000000
16Färgtalmg Pt/lmg Pt/l1,000000000000
17Feµg/lµg/l1,000000000000
18Fmg/lmg/l1,000000000000mekv/l0,052631579000
19Hgng/lng/l1,000000000000
20Kmekv/lmg/l39,100000000000mekv/l1,000000000000
21Kfyllµg/lµg/l1,000000000000
22Kjeld.-Nµg/lµg/l N1,000000000000
23KMnO4mg/lmg/l1,000000000000
24Mgmekv/lmg/l12,155000000000mekv/l1,000000000000
25Mnµg/lµg/l1,000000000000
26Moµg/lµg/l1,000000000000
27Namekv/lmg/l22,990000000000mekv/l1,000000000000
28NH4-Nµg/lµg/l N1,000000000000
29Niµg/lµg/l1,000000000000
30NO2-Nµg/lµg/l N1,000000000000
31NO2+NO3-Nµg/lµg/l N1,000000000000
32Syrgashaltmg/lmg/l O21,000000000000
33Pbµg/lµg/l1,000000000000
34pH1,000000000000
35PO4-Pµg/lµg/l P1,000000000000
36Seµg/lµg/l1,000000000000
37Simg/lmg/l1,000000000000
38Siktdjupmm1,000000000000
39Slamhaltmg/lmg/l1,000000000000
40Vattentemperatur°C°C1,000000000000
41TOCmg/lmg/l C1,000000000000
42Tot-Pµg/lµg/l P1,000000000000
43Vµg/lµg/l1,000000000000
44Wµg/lµg/l1,000000000000
45Znµg/lµg/l1,000000000000
46Camg/lmg/l1,000000000000mekv/l0,049900200000
47Alµg/lµg/l1,000000000000
48AOXmg/lmg/l1,000000000000
49Baµg/lµg/l1,000000000000
52Bmg/lµg/l1000,000000000000
54NO3-Nµg/lµg/l N1,000000000000
55Sbµg/lµg/l1,000000000000
56Srµg/lµg/l1,000000000000
57Syrgasmättnad%%1,000000000000
58DOCmg/lmg/l C1,000000000000
59Fenolmg/lµg/l1000,000000000000
60GFmg/lmg/l1,000000000000
61Almg/lµg/l1000,000000000000
62Bµg/lµg/l1,000000000000
63Clmg/lmg/l1,000000000000mekv/l0,028200000000
64Femg/lµg/l1000,000000000000
65Fenolµg/lµg/l1,000000000000
66Hgµg/lng/l1000,000000000000
67Kmg/lmg/l1,000000000000mekv/l0,025570000000
68Kjeld.-Nmg/lµg/l N1000,000000000000
69Mnmg/lµg/l1000,000000000000
70Namg/lmg/l1,000000000000mekv/l0,043497173000
71NH4-Nmg/lµg/l N1000,000000000000
72NO2+NO3-Nmg/lµg/l N1000,000000000000
73PO4-Pmg/lµg/l P1000,000000000000
74Tot-Pmg/lµg/l P1000,000000000000
75Abs_F 420/5cm/5cm1,000000000000
76Abs_OF 420/5cm/5cm1,000000000000
77Mgmg/lmg/l1,000000000000mekv/l0,079681275000
78Fmekv/lmg/l19,000000000000mekv/l1,000000000000
79SO4mekv/lmg/l S16,035000000000mekv/l1,000000000000
80SO4_ICmekv/lmg/l S16,035000000000mekv/l1,000000000000
81Tot-N_psµg/lµg/l N1,000000000000
82Tot-N_summaµg/lµg/l N1,000000000000
83Tot-N_TNbµg/lµg/l N1,000000000000
84Org-Nµg/lµg/l N1,000000000000
85Turb_FNUFNUFNU1,000000000000
86Turb_ZPZPZP1,000000000000
88SO4mg/lmg/l1,000000000000
89SO4_ICmg/lmg/l1,000000000000
90Tot-N_psmg/lµg/l N1000,000000000000
91Tot-N_summamg/lµg/l N1000,000000000000
92Tot-N_TNbmg/lµg/l N1000,000000000000
93Org-Nmg/lµg/l N1000,000000000000
94Alk/Acidmekv/lmekv/l1,000000000000
95As_Fµg/lµg/l1,000000000000
96Ba_Fµg/lµg/l1,000000000000
97Fe_Fµg/lµg/l1,000000000000
98Fe_Fmg/lµg/l1000,000000000000
99Abs_F 436/5cm/m20,000000000000
100Al_filtµg/lµg/l1,000000000000
101Al_filtmg/lµg/l1000,000000000000
102Cd_Fµg/lµg/l1,000000000000
103Si_Fmg/lmg/l1,000000000000
104Co_Fµg/lµg/l1,000000000000
105Cu_Fµg/lµg/l1,000000000000
106Cr_Fµg/lµg/l1,000000000000
107Mn_Fµg/lµg/l1,000000000000
108Ni_Fµg/lµg/l1,000000000000
109Sr_Fµg/lµg/l1,000000000000
110Kond_25mS/mmS/m1,000000000000
111Kond_25µS/cmmS/m0,100000000000
112Tot-Nµg/lµg/l N1,000000000000
113Tot-Nmg/lµg/l N1000,000000000000
114W_Fµg/lµg/l1,000000000000
115Zn_Fµg/lµg/l1,000000000000
116Siktdjup med kikaremm1,000000000000
117Siktdjup utan kikaremm1,000000000000
118Mo_Fµg/lµg/l1,000000000000
119Pb_Fµg/lµg/l1,000000000000
120Se_Fµg/lµg/l1,000000000000
121V_Fµg/lµg/l1,000000000000
122Abs_F 254/5cm/5cm1,000000000000
123Abs_F 365/5cm/5cm1,000000000000
124Uµg/lµg/l1,000000000000
125Acid.mekv/lmekv/l1,000000000000
126NO2-Nmg/lµg/l N1000,000000000000
127NO3-Nmg/lµg/l N1000,000000000000
128Kfyllmg/m3µg/l1,000000000000
129Siµg/lmg/l0,0010000000002
130Asmg/lµg/l1000,000000000000
131Cdmg/lµg/l1000,000000000000
132Comg/lµg/l1000,000000000000
133Crmg/lµg/l1000,000000000000
134Cumg/lµg/l1000,000000000000
135Nimg/lµg/l1000,000000000000
136Pbmg/lµg/l1000,000000000000
137Znmg/lµg/l1000,000000000000
138Tot-P_Fµg/lµg/l P1,000000000000
139Tot-P_Fmg/lµg/l P1000,000000000000
140Limg/lµg/l1000,000000000000
143Liµg/lµg/l1,000000000000
144Ca+Mgmekv/lmekv/l1,000000000000
145Alk/Acidmg HCO3/lmekv/l0,016388069000
146Alk/Acidmmol/lmekv/l1,000000000000
147Momg/lµg/l1000,000000000000
155Srmg/lµg/l1000,000000000000
156Umg/lµg/l1000,000000000000
157Vmg/lµg/l1000,000000000000
158CODMnmg/lmg/l O21,000000000000
159CN-totµg/lµg/l1,000000000000
160CN-totmg/lµg/l1000,000000000000
162Tot-N_Fµg/lµg/l N1,000000000000
163Tot-N_Fmg/lµg/l N1000,000000000000
164BOD7mg/lmg/l O21,000000000000
165BOD5mg/lmg/l O21,000000000000
166Syrgashaltmg/l O2mg/l O21,000000000000
167Kjeld.-Nµg/l Nµg/l N1,000000000000
168NH4-Nµg/l Nµg/l N1,000000000000
169NO2+NO3-Nµg/l Nµg/l N1,000000000000
170PO4-Pµg/l Pµg/l P1,000000000000
171SO4mg/l Smg/l S1,000000000000mekv/l0,062363580000
172Tot-N_psµg/l Nµg/l N1,000000000000
173Tot-Pµg/l Pµg/l P1,000000000000
174TOCmg/l Cmg/l C1,000000000000
175Hg_Fng/lng/l1,000000000000
176Mn_Fmg/lµg/l1000,000000000000
177Tot-N_TNbµg/l Nµg/l N1,000000000000
178Alk.mmol/lmekv/l1,000000000000
179Smg/lmg/l1,000000000000
180Qm3/sm3/s1,000000000000
181Al_NADµg/lµg/l1,000000000000
182Part-Pµg/lµg/l1,000000000000
183Cu_Fmg/lµg/l1000,000000000000
184Alk.mg HCO3/lmekv/l0,016388069000
185Tot-Pmg/l Pµg/l P1000,000000000000
186Tot-N_psmg/l Nµg/l N1000,000000000000
190Abs_OF 254/5cm/5cm1,000000000000
191KondmS/mmS/m1,000000000000
192Turb_JTUJTUJTU1,000000000000
193Kond_20mS/mµS/cm10,000000000000
194AlO_NAJµg/lµg/l1,000000000000
195ClO3mg/lmg/l1,000000000000
196AlI_NAJµg/lµg/l1,000000000000
197Al_NAµg/lµg/l1,000000000000
198Tot-P_Fµg/l Pµg/l P1,000000000000
199Turb_FTUFTUFTU1,000000000000
200NO3-Nmg/l Nµg/l N1000,000000000000
201BOD7mg/l O2mg/l O21,000000000000
202NO3-Nµg/l Nµg/l N1,000000000000
204Tot-N_summaµg/l Nµg/l N1,000000000000
205DOCmg/l Cmg/l C1,000000000000
206Ca+Mgmg/lmg/l1,000000000000
207Turb_NTUNTUNTU1,000000000000
208Abs_F 365/m/m1,000000000000
209Abs_F 436/m/m1,000000000000
210As_Fmg/lµg/l1000,000000000000
211Pb_Fmg/lµg/l1000,000000000000
212Cd_Fmg/lµg/l1000,000000000000
213Co_Fmg/lµg/l1000,000000000000
215Cr_Fmg/lµg/l1000,000000000000
216Ni_Fmg/lµg/l1000,000000000000
217Zn_Fmg/lµg/l1000,000000000000
218GRmg/lmg/l1,000000000000
219ts_vattenmg/lmg/l1,000000000000
222Sb_Fµg/lµg/l1,000000000000
223Al_ICPAESµg/lµg/l1,000000000000
224Hg_Fµg/lng/l1000,000000000000
228U_Fµg/lµg/l1,000000000000
231Kond_20µS/cmµS/cm1,000000000000
232Ca_Fmg/lmg/l1,000000000000mekv/l0,049900200000
233PO4-P_Fmg/lµg/l P1000,000000000000
234PO4-P_Fµg/lµg/l P1,000000000000
235Slamhalt_Fmg/lmg/l1,000000000000
236Tot-Nmg/l Nµg/l N1000,000000000000
237CODCrmg/lmg/l O21,000000000000
238Part-Pmg/lµg/l1000,000000000000
239CODMnmg/l O2mg/l O21,000000000000
240AlI_NAJmg/lµg/l1000,000000000000
241Al_NADmg/lµg/l1000,000000000000
242Etylenglykolmg/lmg/l1,000000000000
243Tot-Nµg/l Nµg/l N1,000000000000
244Tot-N_TNbmg/l Nµg/l N1000,000000000000
245Tot-N_summamg/l Nµg/l N1000,000000000000
246Tot-P_Fmg/l Pµg/l P1000,000000000000
247BOD5mg/l O2mg/l O21,000000000000
248CODCrmg/l O2mg/l O21,000000000000
249Ql/sm3/s0,0010000000002
252Abs_F 400/5cm/5cm1,000000000000
253PO4-Pmg/l Pµg/l P1000,000000000000
254NH4-Nmg/l Nµg/l N1000,000000000000
255NO2+NO3-Nmg/l Nµg/l N1000,000000000000
256Al_ICPKJBµg/lµg/l1,000000000000
257Al_sµg/lµg/l1,000000000000
258Al_NIµg/lµg/l1,000000000000
259Hgmg/lng/l1000000,000000000000
260Cr6µg/lµg/l1,000000000000
261SO4_Mack.mekv/lmekv/l1,000000000000
262Turb1,000000000000
263Agµg/lµg/l1,000000000000
264Al_ICPµg/lµg/l1,000000000000
266Li_Fµg/lµg/l1,000000000000
267SiO2mg/lmg/l1,000000000000
268Bamg/lµg/l1000,000000000000
269MeHgng/lng/l1,000000000000
270H2Smg/lmg/l1,000000000000
271SalinitetPSUPSU1,000000000000
272V_Fmg/lµg/l1000,000000000000
273Ba_Fmg/lµg/l1000,000000000000
274Agmg/lµg/l1000,000000000000
275Ag_Fµg/lµg/l1,000000000000
276Ag_Fmg/lµg/l1000,000000000000
277SO4mg/l SO4mg/l SO41,000000000000mekv/l0,020821180000
278NO2-Nmg/l Nµg/l N1000,000000000000
279NO2-Nµg/l Nµg/l N1,000000000000
280Na_Fmg/lmg/l1,000000000000
281K_Fmg/lmg/l1,000000000000
282Mg_Fmg/lmg/l1,000000000000
283Hg_Fmg/lng/l1000000,000000000000
284Cr6mg/lµg/l1000,000000000000
285Ca_Fmekv/lmekv/l1,000000000000
286SO4_ICmg/l SO4mg/l SO41,000000000000mekv/l0,020821180000
287Cl_Fmg/lmg/l1,000000000000
288Part-Cµg/lµg/l1,000000000000
289Part-Nµg/lµg/l1,000000000000
290Acid.mmol/lmekv/l1,000000000000
291KondµS/cmµS/cm1,000000000000
292Sbmg/lµg/l1000,000000000000
293P_ICPµg/lµg/l1,000000000000
294U_Fmg/lµg/l1000,000000000000
295Al_NAmg/lµg/l1000,000000000000
296B_Fmg/lµg/l1000,000000000000
297Be_Fmg/lµg/l1000,000000000000
298S_Fmg/lmg/l1,000000000000
299Sn_Fmg/lµg/l1000,000000000000
300Ti_Fmg/lµg/l1000,000000000000
301Tl_Fmg/lµg/l1000,000000000000
302Sb_Fmg/lµg/l1000,000000000000
303Mo_Fmg/lµg/l1000,000000000000
304Se_Fmg/lµg/l1000,000000000000
305Li_Fmg/lµg/l1000,000000000000
306Sr_Fmg/lµg/l1000,000000000000
307Snµg/lµg/l1,000000000000
308Beµg/lµg/l1,000000000000
309P_ICP_Fµg/lµg/l1,000000000000
310Acenaftenµg/lµg/l1,000000000000
311Acenaftylenµg/lµg/l1,000000000000
312Antracenµg/lµg/l1,000000000000
316Fenantrenµg/lµg/l1,000000000000
317Fluorantenµg/lµg/l1,000000000000
318Fluorenµg/lµg/l1,000000000000
319Indeno(1,2,3-cd)pyrenµg/lµg/l1,000000000000
320Benso(a)antracenµg/lµg/l1,000000000000
321Benso(a)pyrenµg/lµg/l1,000000000000
322Benso(b)fluorantenµg/lµg/l1,000000000000
323Benso(ghi)perylenµg/lµg/l1,000000000000
324Benso(k)fluorantenµg/lµg/l1,000000000000
325Dibenso(a,h)antracenµg/lµg/l1,000000000000
326Krysenµg/lµg/l1,000000000000
327Naftalenµg/lµg/l1,000000000000
328NH3-Nmg/lmg/l1,000000000000
329Pyrenµg/lµg/l1,000000000000
330PAH, summa av carcinogena föreningarµg/lµg/l1,000000000000
331PAH, summa hög molekylviktµg/lµg/l1,000000000000
332PAH, summa låg molekylviktµg/lµg/l1,000000000000
333PAH, summa medelhög molekylviktµg/lµg/l1,000000000000
335Benso(b,k)fluorantenµg/lµg/l1,000000000000