Sidan laddas. Vänligen vänta...

Tillbaka

Indexberäkningar

Index för biologiska data beräknas på provnivå, baserat på en station och ett prov, och behöver därför inte vara representativt för en hel vattenförekomst eller längre tidsperiod. Beräkningarna följer HVMFS 2018:17 och Havs- och vattenmyndighetens vägledningar för statusklassificering. Indexberäkningar som utgått 2018 beräknas fortsatt och följer HVMFS 2013:19 och Handbok 2007:4. Dessutom beräknas ett antal stödparametrar och index som används för att utvärdera data.

För bottenfaunaindex, BQI undantaget, krävs det att artbestämning har gjorts enligt en standardiserad taxonomisk lista. Ett prov standardiseras genom att matcha observationer mot standardlistan. MILA 2007, MISA, ASPT, DJ och Saprobieindex beräknas enligt standardlistan i HVMFS 2013:19 (harmoniserades med Dyntaxa 2015). Övriga värden beräknas enligt standardlistan i HVMFS 2018:17. Se indexförteckningen nedan för utförliga beskrivningar. Här visas också standardlistor för bottenfauna och kiselalger, referenser och alla viktvärden som används i beräkningarna.

Produkt Index Förkortning Beskrivning Enhet Referens Vikter
BottenfaunaAntal påträffade bottenfauna-familjer (Antal bottenfauna familjer)Antal bottenfauna familjerAntalet påträffade bottenfauna-familjer (varje fam ...merenhetslös HVMFS 2013:19
BottenfaunaAntal taxa för bottenfauna-ordningen Ephemeoroptera/dagsländor (Antal taxa Ephem)Antal taxa EphemAntalet påträffade unika taxa av dagsländor (DT ID ...merenhetslös
BottenfaunaAntal taxa för bottenfauna-klassen Gastropoda/snäckor (Antal taxa Gastro)Antal taxa GastroAntalet påträffade unika taxa av snäckor (DT ID 40 ...merenhetslös
BottenfaunaAverage Score per Taxon (ASPT)ASPTASPT (Average Score Per Taxon) är ett index där ol ...merenhetslös HVMFS 2013:19 Handbok 2007:4 (http://www.naturvar ...merASPT_I-2013
BottenfaunaAcid Water Indicator Community macroinvertebrate family level scoring system (AWIC)AWICAWIC(fam) är ett index där olika familjer av botte ...merenhetslös HVMFS 2013:19AWIC_I-2018
BottenfaunaBenthic Quality Index (BQI)BQIBQI är ett kvalitetsindex baserat på artsammansätt ...merenhetslös Wiederholm 1980. Journal Water Poll. Control Feder ...merBQI_k-2018
BottenfaunaRelativ abundans för understammen Crustacea/Kräftdjur (Crust RA)Crust RADen relativa abundansen av kräftdjur (DT ID 400007 ...mer% Procent
BottenfaunaRelativ abundans för bottenfauna-ordningen Diptera/tvåvingar (Dipt RA)Dipt RADen relativa abundansen av tvåvingar avser det tot ...mer% Procent
BottenfaunaDJ-index (DJ)DJEtt multimetriskt index för att påvisa eutrofierin ...mer% Procent Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 Johnson R. och Goedk ...mer
BottenfaunaTotalabundans för bottenfauna ordningarna dagsländor och Plecoptera/bäcksländor (Ephem Pleco totalabundans)Ephem Pleco totalabundansTotal abundansen av dagsländor avser det totala an ...merAntal/prov Antal per prov
BottenfaunaRelativ abundans för Ephemeroptera, Plecoptera och Trichoptera (Ephem Pleco Tricho RA)Ephem Pleco Tricho RADen relativa abundansen av bottenfauna-ordningarna ...mer% Procent
BottenfaunaTotala antalet taxa för Ephemeroptera, Plecoptera och Trichoptera (Ephem Pleco Tricho taxa)Ephem Pleco Tricho taxaDet totala antalet taxa av Ephemeroptera/dagländor ...merenhetslös
BottenfaunaRelativ abundans för bottenfauna-ordningen Ephemeroptera/dagsländor (Ephem RA)Ephem RADen relativa abundansen av dagsländor (DT ID 30001 ...mer% Procent
BottenfaunaEphemeroptera relativ abundans/Plecoptera relativ abundans (Ephem RA per Pleco RA)Ephem RA per Pleco RARelativ abundans för bottenfauna-ordning Ephemerop ...merenhetslös Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19
BottenfaunaMultimetric Index for Lake Acidification 2007 (MILA 2007)MILA 2007Ett multimetriskt surhetsindex för sjöar, innehåll ...merenhetslös Handbok 2007:4
BottenfaunaMultimetric Index for Lake Acidification 2018 (MILA 2018)MILA 2018Multimetriskt index för sjöar som ska användas end ...merenhetslös HVMFS 2018:XX Drakare, S., Hallstan, S. & Johnso ...mer
BottenfaunaMultimetric Index for Stream Acidification (MISA)MISAEtt multimetriskt surhetsindex för vattendrag, inn ...merenhetslös Handbok 2007:4
BottenfaunaPlecoptera relativ abundans (Pleco RA)Pleco RADen relativa abundansen av bäcksländor (DT ID 3000 ...mer% Procent
BottenfaunaAndelen predatorer (Predatorer)PredatorerAndelen predatorer uppskattas med den viktade rela ...mer% Procent HVMFS 2013:19Predator_I-2018
BottenfaunaSaprobieindex (Saprobie)SaprobieSabrobiska index bygger på att olika bottenfaunaor ...merenhetslös Zelinka, M & P. Marvan. 1961. Zur präzisierung der ...mer
BottenfaunaAndelen shredders (Shredders)ShreddersAndelen fragmenterare (%shredders) uppskattas med ...mer% Procent HVMFS 2013:19Shredders_I-2013
BottenfaunaTotalabundans för bottenfauna (individer per m2) (Totalabundans bottenfauna)Totalabundans bottenfaunaTotalabundansen avser det totala antalet bottenfau ...merAntal/m2 Antal per kvadratmeter
BottenfaunaTotalabundans för bottenfauna-ordningen Ephemeroptera/dagsländor (Totalabundans Ephem)Totalabundans EphemTotalabundansen av dagsländor (DT ID 3000171) avse ...merAntal/m2 Antal per kvadratmeter
BottenfaunaTotalabundans för bottenfauna (individer per ansträngning) (Totalabundans per antal bottenfauna)Totalabundans per antal bottenfaunaTotalabundansen avser det totala antalet bottenfau ...merenhetslös
MakrofyterMakrofyter antal arter (Mfr arter)Mfr arterAntalet arter i en makrofytprovtagning.enhetslös
MakrofyterTrofiskt Makrofytindex (Trophic Macrophyte Index) (TMI)TMITMI är ett trofiskt index som använder artsammansä ...merenhetslös HVMFS 2013:19TMI_I-2013, TMI_V-2013
MakrofyterMakrofyter TMI-antal arter (TMI arter)TMI arterAntalet makrofytarter i en provtagning som finns m ...merenhetslös Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19TMI_I-2013, TMI_V-2013
PåväxtalgerAcidity index for diatoms, ACID, surhetsindex (ACID)ACIDACID visar på surhet. Surhetsindexet ska emellerti ...merenhetslös Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 - Naturvårdsverket 2 ...mer
PåväxtalgerAntal taxa av fastsittande kiselalger (Antal kiselalger taxa)Antal kiselalger taxaAntalet kiselalgstaxa i Sveriges vattendrag ligger ...merenhetslös - Kahlert M. 2011: Framtagande av gemensamt delpro ...mer
PåväxtalgerIndice de Polluo-sensibilité Spécifique, IPS₂₀ (IPS)IPSIPS visar påverkan av näring och lättnedbrytbara o ...merenhetslös - Havs- och vattenmyndigheten 2013. Havs- och vatt ...merIPSv-taxalista, IPSs-taxalista
PåväxtalgerRelativa abundansen av missbildade skalhalvor (Missbildade skal)Missbildade skalAntalet missbildade skalhalvors andel av totalanta ...mer% Procent - (kommande föreskrifter). - Kahlert, M. 2012. U ...mer
PåväxtalgerProcent taxa utan surhetskänslighetsgrupp (Procent utan surhetsgrupp)Procent utan surhetsgruppOm den relativa abundansen för de taxa som ej till ...mer% Procent van Dam, H., Mertens, A. & Sinkeldam, J. 1994. A c ...mer
PåväxtalgerProportion of Pollution Tolerant taxa, %PT (Proportion of PT)Proportion of PT%PT visar påverkan av lättnedbrytbara organiska äm ...mer% Procent Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 - Naturvårdsverke ...merPTv-taxalista
PåväxtalgerShannons diversitetsindex (Shannon)ShannonShannon-diversiteten hos kiselalgssamhällen i Sver ...merenhetslös - Kahlert M. 2011. Framtagande av gemensamt delpro ...mer
PåväxtalgerTrophic Diatom Index, TDI₁₀₀ (TDI)TDITDI visar känslighet för näringsämnen (stödindex f ...merenhetslös Handbok 2007:4, HVMFS 2013:19 - Naturvårdsverke ...merTDIv-taxalista, TDIs-taxalista
VäxtplanktonAndel cyanobakterierAndel cyanobakterierSom en indikator på stigande näringsnivåer beräkna ...mer% Procent
VäxtplanktonAntal arter av växtplankton (Antal växtplankton arter)Antal växtplankton arterDet totala antalet påträffade växtplanktonarter an ...merenhetslös Handboken
VäxtplanktonTotalbiovolym av växtplankton exklusive Gonyostomum semens (Biovolym exkl Gonyostomum)Biovolym exkl GonyostomumDen totala växtplanktonbiovolymen exklusive arten ...mermm3/l Kubikmillimeter per liter Handboken
VäxtplanktonPlanktontrofiskt index (PTI)PTIPlanktontrofiskt index som indikator på näringsniv ...merenhetslös HVMFS 2013:19 Drakare, S., Hallstan, S. & Johnso ...merPTI_I-2018
VäxtplanktonTotalbiovolym av växtplankton (Totalbiovolym)TotalbiovolymDen totala växtplanktonbiovolymenmm3/l Kubikmillimeter per liter Handboken
VäxtplanktonTrofiskt Plankton Index (TPI)TPISom en indikator på stigande näringsnivåer beräkna ...merenhetslös Handbook 2007:4 (http://www.naturvardsverket.se/sv ...merTPI_I-2013

Handbok External link opens in new window. och föreskrifter External link opens in new window. som ligger till grund för indexberäkningarna.

Standardiserade taxonomiska listor

Standardiserad taxonomisk lista för bottenfauna version 2013
Standardiserad taxonomisk lista för bottenfauna version 2018

Listan över Omnidiakoder för Påväxtalger återfinns här: Kiselalger i svenska sötvatten

Kvalitetsflaggning av index

En helautomatisk beräkning av index ställer höga krav på underliggande data samt ett tydligt regelverk som anger om och hur beräkningar ska göras. Indexberäkningar kan vara användbara även om ett prov inte med säkerhet uppfyller alla regler eller om det till och med bryter mot vissa regler. I dessa fall visas indexvärdet inom hakparenteser ”[]”. Som stöd visas en eller flera bokstäver som anger av vilken anledning värdet flaggas. Användare av indexberäkningar rekommenderas att alltid själva granska underliggande data.

Beskrivning Flagga
Avvikelse från provtagningsstandard och/eller undersökningstyp, inkl.saknad information M
Mindre avvikelse från godkänd provtagningsperiod eller där godkänd provtagningperiod inte är exakt (ex.höst) D
Avvikande antal delprov för bottenfauna N
Avvikelse i fråga om provtagningsutrustning S
Avvikelse från analysstandard, inkl.saknad information A
Ingående observationer har flaggats med sämre kvalitet (information lämnat av leverantören) Q

Vikter som används i indexberäkningar

Vikt Version Beskrivning Datatyp Antal vikter
ACIDtaxalistaFörsurningskänslighetsindex för påväxtkiselalger, se sidan Kiselalger i svenska sötvattenDECIMAL
Some test values here
ASPT_I2013ASPT_I AVG för bottenfaunaINT86
Some test values here
AWIC_I2013AWIC_I vikt för bottenfaunaINT57
Some test values here
AWIC_I2018AWIC_I vikt för bottenfaunaINT372
Some test values here
BQI_k2018BQI K vikt för indikatorart eller gruppINT12
Some test values here
DummytaxalistaTo support retrieval of new taxon hierarchy.INT6
Some test values here
IPSstaxalistaFöroreningskänslighetsindex för påväxtkiselalger, se sidan Kiselalger i svenska sötvattenDECIMAL2035
Some test values here
IPSvtaxalistaIndikatorvärden för Kiselalger taxa, se sidan Kiselalger i svenska sötvattenINT2035
Some test values here
Predator_I2013Predator_I vikt för bottenfaunaINT502
Some test values here
Predator_I2018Predator_I vikt för bottenfaunaINT540
Some test values here
PTI_I2018PTI_I vikt för indikatorartDECIMAL201
Some test values here
PTvtaxalistaIndikatorvärden för Kiselalger taxa, se sidan Kiselalger i svenska sötvattenINT2034
Some test values here
Saprobie_I2013Saprobie indikatortal för bottenfaunaDECIMAL502
Some test values here
Saprobie_V2013Saprobie viktfaktor för bottenfaunaINT502
Some test values here
Shredders_I2013Shredders_I vikt för bottenfaunaINT502
Some test values here
TDIstaxalistaTrofiskt diatome-index för påväxtkiselalger, se sidan Kiselalger i svenska sötvattenDECIMAL2035
Some test values here
TDIvtaxalistaTrofiskt diatome-index för påväxtkiselalger, se sidan Kiselalger i svenska sötvattenINT2035
Some test values here
TMI_I2013TMI indikatorvärde för indikatorart för MakrofyterINT105
Some test values here
TMI_V2013TMI viktfaktor för indikatorart för MakrofyterDECIMAL105
Some test values here
TPI_I2013TPI_I vikt för indikatorartINT196
Some test values here