Tillbaka

Biologiska parametrar

Sök taxon

skriv taxonid ex: 4000165 eller matcha på taxonnamn ex: tvåving

Påväxtalger

Listan över Omnidiakoder för Påväxtalger återfinns här: Kiselalger i svenska sötvatten

Bottenfauna artgrupper

Taxon Id Namn Förkortning Beskrivning Källa / auktoritet Modifierad Underliggande taxa
3000107 Oligochaeta Oligochaeta fåborstmaskar DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
3000109 Hirudinea Hirudinea iglar DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
3000166 Collembola Collembola hoppstjärtar DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
3000171 Ephemeroptera Ephemeroptera dagsländor DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
3000172 Odonata Odonata trollsländor DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
3000174 Plecoptera Plecoptera bäcksländor DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
3000177 Hemiptera Hemiptera halvvingar DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
3000181 Coleoptera Coleoptera skalbaggar DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
3000183 Megaloptera Megaloptera vattennätvingar DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
3000185 Neuroptera Neuroptera nätvingar DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
3000186 Hymenoptera Hymenoptera steklar DynTaxa 2012-08-29 underliggande taxa
3000187 Trichoptera Trichoptera nattsländor DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
3000188 Lepidoptera Lepidoptera fjärilar DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
3000191 Diptera Diptera tvåvingar DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
3000193 Notostraca Notostraca sköldbladfotingar DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
3000194 Cladocera Cladocera hinnkräftor DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
3000196 Anostraca Anostraca gälbladfotingar DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
3000207 Copepoda Copepoda hoppkräftor DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
3000224 Araneae Araneae spindlar DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
3000227 Hydracarina Hydracarina kvalster DynTaxa 2012-08-29 underliggande taxa
3000659 Nemertini Nemertini DynTaxa 2012-08-29 underliggande taxa
4000002 Demospongiae Demospongiae horn- och kiselsvampar DynTaxa 2012-08-29 underliggande taxa
4000006 Hydrozoa Hydrozoa hydrozoer DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
4000050 Polychaeta Polychaeta havsborstmaskar DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
4000055 Gastropoda Gastropoda snäckor DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
4000057 Bivalvia Bivalvia musslor DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
4000078 Ostracoda Ostracoda musselkräftor DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
4000080 Branchiura Branchiura karplöss DynTaxa 2013-10-28 underliggande taxa
4000081 Malacostraca Malacostraca storkräftor DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
4000103 Pisces Pisces strålfeniga fiskar DynTaxa 2012-08-29 underliggande taxa
4000150 Turbellaria Turbellaria virvelmaskar DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
5000012 Acanthocephala Acanthocephala hakmaskar DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
5000017 Gordioidea Gordioidea tagelmaskar DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa
5000021 Nematoda Nematoda rundmaskar DynTaxa 2012-03-26 underliggande taxa

Växtplankton artgrupper

Taxon Id Namn Förkortning Beskrivning Källa / auktoritet Modifierad Underliggande taxa
4000110 Xanthophyceae Xanthophyceae gulgrönalger DynTaxa 2015-03-03 underliggande taxa
4000155 Chrysophyceae Chrysophyceae guldalger DynTaxa 2015-03-03 underliggande taxa
4000157 Synurophyceae Synurophyceae DynTaxa 2015-03-03 underliggande taxa
4000158 Raphidophyceae Raphidophyceae Nålflagellater DynTaxa 2015-03-03 underliggande taxa
4000168 Choanoflagellidea Choanoflagellidea Craspedophyceae DynTaxa 2015-03-03 underliggande taxa
4000169 Dinophyceae Dinophyceae dinoflagellater DynTaxa 2015-03-03 underliggande taxa
4000172 Euglenophyceae Euglenophyceae Ögonalger DynTaxa 2015-03-03 underliggande taxa
5000046 Chlorophyta Chlorophyta DynTaxa 2013-10-17 underliggande taxa
5000053 Cyanobacteria Cyanobacteria Blågrönalger DynTaxa 2014-11-21 underliggande taxa
5000056 Haptophyta Haptophyta DynTaxa 2015-03-03 underliggande taxa
5000058 Bacillariophyta Bacillariophyta DynTaxa 2015-03-03 underliggande taxa
5000059 Cryptophyta Cryptophyta DynTaxa 2015-03-03 underliggande taxa
6000542 Charophyta Charophyta DynTaxa 2015-03-03 underliggande taxa