Tillbaka

Enheter

Namn Beskrivning
% Procent
% av mineraljord Procent av mineraljord < 2 mm
% av mineraljord ts Procent av mineraljord ts
% av totaljord Procent av totaljord
% ts Procent ts
/5cm per 5 centimeter
/m per meter
°C grader Celsius
µg/l Mikrogram per liter
µg/l C Mikrogram kol per liter
µg/l N Mikrogram kväve per liter
µg/l O2 Mikrogram syrgas per liter
µg/l P Mikrogram fosfor per liter
µm Mikrometer
µm3 Kubikmikrometer
µS/cm MikroSiemens per centimeter
436nm/5cm 436 nm, 5 cm:s kyvett
Andel Andel
antal/l Antal per liter
Antal/m2 Antal per kvadratmeter
Antal/prov Antal per prov
Bq/kg Becquerel per kilogram.
celler/l Antal celler per liter
cm Centimeter
cmol_c/kg ts Centimol laddningar per kilogram torrsubstans
djur/ha Djur per hektar
dm Decimeter
FNU Formazine Nephelometric Unit
FTU Formazin Turbidity Unit
g/kg gram per kilogram
g/l gram per liter
g/m2 Gram per kvadratmeter
g/prov Gram per prov
g/tab gram per tablett
gram medelbiomassa per delprov Beräknad genom att dela summan av biomassan för ett taxon i alla delprov med antalet delprov .
gram medelbiomassa per m2 Beräknad genom att dela summan av biomassan för ett taxon i alla delprov med antalet delprov samt dividera med hämtarens yta (i m2).
JTU Jackson Turbidity Unit
kg Kilo
kg/ha Kilo per hektar
kg/km2 Kilo per kvadratkilometer
l/ha liter per hektar
l/s Liter per sekund
m Meter
m2 Kvadratmeter
m3/s Kubikmeter per sekund
Medelabundans per m2 Beräknad genom att dela summan av antalet individer för ett taxon i alla delprov med antalet delprov samt dividerad med hämtarens yta (i m2).
Medelantal per delprov Beräknad genom att dela summan av antalet individer för ett taxon i provet eller i alla delprov med antalet delprov.
mekv/l Milliekvivalenter per liter
mg Milligram
mg CaCO3/l Milligram kalciumkarbonat per liter
mg HCO3/l mg HCO3/l
mg N/l Milligram kväve per liter
mg O2/l/5d Förbrukad mängd syrgas i milligram per liter under 5 dygn
mg O2/l/7d Förbrukad mängd syrgas i milligram per liter under 7 dygn
mg P/l Milligram fosfor per liter
mg Pt/l Färgtal motsvarande lösning av CoPtCl6 (platinakoboltklorid) i mg per liter
mg/100 g lufttorrt prov mg/100g lufttorrt prov
mg/kg ts Milligram per kilogram torrsubstans
mg/l Milligram per liter
mg/l C Milligram kol per liter
mg/l N Milligram kväve per liter
mg/l O2 Milligram syrgas per liter
mg/l P Milligram fosfor per liter
mg/l S Milligram svavel per liter
mg/l SO4 Milligram sulfat per liter
mg/m3 Milligram per kubikmeter
mm Millimeter
mm3/individ Kubikmillimeter per individ
mm3/l Kubikmillimeter per liter
mmol/l Millimol per liter
mS/m MilliSiemens per meter
ng/l Nanogram per liter
NTU Nephelometric Turbidity Unit
PSU Practical Salinity Unit
tab/ha tablett per hektar
ton Ton
ton O2 Ton syrgas
ton S Ton svavel
ton/ha Ton per hektar
ZP Zeiss-Pulfrich fotometer
ägg/l Ägg per liter