Kontakta oss

Kontakt för frågor som rör data inom Datavärdskapet för sjöar och vattendrag: datavard-vatten@slu.se

Kontakt för frågor som rör data inom Datavärdskapet för Jordbruksmark: datavard-jordbruksmark@slu.se

Om du är osäker på vilket datavärdskap som skall kontaktas eller om det är generella frågor så kan du skicka meddelandet till båda adresserna.