Kontakta oss

Kontakt för frågor som rör data inom Datavärdskapet för sjöar och vattendrag: datavard-vatten@slu.se

Kontakt för frågor som rör data inom Datavärdskapet för Jordbruksmark: datavard-jordbruksmark@slu.se

Om du är osäker på vilket datavärdskap som skall kontaktas eller om det är generella frågor så kan du skicka meddelandet till båda adresserna.

Citera

Miljödata-MVM [åååå]. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Datavärdskap sjöar och vattendrag, samt Datavärdskap jordbruksmark, https://miljodata.slu.se/mvm/ [åååå-mm-dd].

Miljödata-MVM [yyyy]. Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). National data host lakes and watercourses, and national data host agricultural land, https://miljodata.slu.se/mvm/ [yyyy-mm-dd or dd/mm/yyyy].